Chứng khoán

Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 803 bổ sung một số thủ tục mới về trong lĩnh vực chứng khoán

12:14 | 30/05/2018

Chia sẻ

Đồng thời, Quyết định 803 cũng vẫn quy định mức phí ở một số nội dung đáng chú ý  trong Thông tư số 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
bo tai chinh ban hanh quyet dinh 803 bo sung mot so thu tuc moi ve trong linh vuc chung khoan SSC xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán 150 triệu đồng với một số cá nhân, tổ chức

Ngày 28/5, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 803/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Trong đó bao gồm, thủ tục hành chính mới ban hành khi đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty sẽ không phải nộp phí và chờ kết quả trong 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ về việc tăng vốn.

bo tai chinh ban hanh quyet dinh 803 bo sung mot so thu tuc moi ve trong linh vuc chung khoan
(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc đăng ký chào bán chứng quyền có đảm bảo cần lưu ý một số vấn đề như: Thời hạn của chứng quyền tính từ ngày chào bán đến ngày đáo hạn tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 2 năm, giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán) thực hiện theo quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán. Số lượng chứng quyền đăng ký chào bán tối thiểu là 1 triệu đơn vị và là bội số của 10.

Đồng thời, Quyết định 803 cũng vẫn quy định mức phí ở một số nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Đối với đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao, tổ chức tín dụng cổ phần, doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài, công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp được căn cứ vào giá trị chứng khoán chào bán: Dưới 50 tỷ là 10 triệu đồng/giấy chứng nhận, từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ nộp 20 triệu đồng/giấy chứng nhận, từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ nộp 35 triệu đồng/giấy chứng nhận, từ 250 tỷ trở lên 50 triệu đồng/giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng,chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng, đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần cũng chịu mức phí tương tự.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển đổi loại hình công ty là 2 triệu đồng/giấy phép điều chỉnh.

Nhật Huyền