|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ GTVT yêu cầu giải ngân tối thiểu 90% vốn đầu tư công đến hết tháng 12

15:47 | 15/06/2021
Chia sẻ
Nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch trước 31/1/2022.

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị số 06 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu từ công năm 2021.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời chú trọng đến kiểm soát chất lượng.

Chỉ thị nêu rõ, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án cần căn cứ kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ chấp thuận để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch giải ngân tổng thể các dự án của Bộ năm 2021. 

Bộ yêu cầu hết tháng 12/2021 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/1/2022 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, trong đó các dự án án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2020 phải giải ngân toàn bộ trước ngày 31/12/2021.

Đối với một số dự án mới được giao bổ sung kế hoạch, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ tiến độ triển khai, cập nhật, chuẩn xác kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng còn lại trong năm 2021. 

Sau đó, chủ đầu tư và ban quán lý dự án gửi Bộ GTVT để lãnh đạo Bộ xem xét, chấp thuận làm cơ sở chỉ đạo, điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Ngoài ra, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan.

Phương Trang