Hàng hóa

Australia thay đổi qui trình kiểm tra gạo không có khả năng nảy mầm

11:32 | 01/10/2019

Chia sẻ

Theo Bộ Nông nghiệp Australia việc đưa ra các thay đổi đối với biện pháp giảm thiểu rủi ro để đảm bảo qui trình này vẫn hoạt động hiệu quả trong việc quản lí các lô hàng gạo.

Theo Bộ Nông nghiệp Australia trong tháng 9/2019, cơ quan này đã ban hành thay đổi về qui trình kiểm tra đối với mặt hàng gạo không có khả năng nảy mầm.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Australia đã rà soát lại qui trình kiểm tra về an toàn sinh học đối với gạo không có khả năng nảy mầm để đảm bảo qui trình này vẫn hoạt động hiệu quả trong việc quản lí và phát hiện các rủi ro chính về an toàn sinh học như mọt đốt cứng.

Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp Australia đã đưa ra các thay đổi đối với các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong việc quản lí các lô hàng gạo.

Theo đó, đối với các lô hàng gạo được xử lí thông qua thỏa thuận được phê duyệt theo chương trình Xử lí nhập khẩu tự động hàng hóa (AEPCOMM), các nhà môi giới hoặc đại lí phải xuất trình tất cả các chứng từ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Australia như một phần của thủ tục khi hàng bị kiểm tra. 

Trong quá trình kiểm tra an toàn sinh học, nhân viên kiểm tra sẽ lấy đủ lượng gạo từ mỗi đơn vị mẫu để tiến hành kiểm tra một cách kĩ lưỡng. 

Quá trình này sẽ áp dụng đối với tất cả các đơn vị mẫu bao gồm cả những đơn vị dưới 5 kg và được đóng gói trong các vật liệu rõ ràng và sạch sẽ.

3

Những thay đổi về qui trình kiểm tra đối với mặt hàng gạo không có khả năng nảy mầm của Australia được ban hành từ tháng 9/2019.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước của Australia đã thông báo điiều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng gạo gồm không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông Nghiệp và Nguồn nước. 

Các qui định này áp dụng đối với các lô hàng sản phẩm gạo trắng hoặc gạo lứt đã được xử lí và đóng gói thương mại cho con người sử dụng. 

Theo đó, các sản phẩm gạo phải được xử lí và đóng gói để đảm bảo sự bảo quản ổn định ở nhiệt độ phòng ít nhất là 6 tháng. Nếu các sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu này thì có thể sẽ phải nộp giấy phép nhập khẩu. 

Mặt hàng này phải được xử lí và đóng gói thương mại cũng như phải được làm chín thương mại, bảo quản ổn định và đặt vào trong các thùng hàng kín.

Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu phải đưa ra được tờ khai của nhà sản xuất, hóa đơn, vận đơn, vận đơn hàng không, danh sách chi tiết sản phẩm hoặc nhãn hàng hóa thực phẩm và bằng chứng rằng hàng hóa đã được xử lí và đóng gói thương mại, được đưa vào trong các thùng kín có niêm phong và bảo quản ở nhiệt độ phòng ít nhất 6 tháng.

Ngoài ra, những sản phẩm này chỉ được sử dụng cho con người và không được bán hay sử dụng để làm thức ăn cho gia súc hay các mục đích nông nghiệp.

Đồng thời, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992.