Doanh nghiệp

ASM tăng 28% bất chấp VN-Index giảm hơn 140 điểm từ tháng 4, đây có phải lý do?

13:56 | 04/05/2018

Chia sẻ

Tập đoàn Sao Mai đạt lợi nhuận sau thuế tăng hơn 30 lần trong quý I/2018 với phát sinh lãi đánh giá lại khoản đầu tư công ty con hơn 257 tỷ đồng. Quy mô tài sản tăng vọt gấp đôi lên 11.400 tỷ đồng. Cổ phiếu ASM cũng có mức tăng 28% đi ngược so với VN-Index thời gian qua.
asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do HĐQT Tập đoàn Sao Mai thông qua việc thâu tóm IDI
asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do Sao Mai Group xin ý kiến hủy phương án phát hành gần 121 triệu cổ phiếu tăng vốn

Quý I/2018, CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) đạt doanh thu thuần gần 645 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý I/2018. Trong đó, phát sinh thêm doanh thu xây dựng gần 120 tỷ đồng. Doanh thu thương mại hơn 206 tỷ đồng, tăng gần 3 lần.

Riêng doanh thu từ mảng cá, xuất khẩu cá đem về gần 21,5 tỷ đồng (đầu năm không phát sinh). Doanh thu thức ăn cá hơn 214 tỷ đồng, tăng 18%.

asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh Tập đoàn Sao Mai

Doanh thu tài chính tăng đột biến

Doanh thu tài chính gần 322,8 tỷ đồng, tăng 13,5 lần so với quý I cùng kỳ, phần lớn đến từ khoản lãi hơn 257 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con - Công ty IDI. Ngoài ra, lãi bán hàng trả chậm, chiết khẩu thanh toán cũng tăng mạnh so với cùng kỳ lên hơn 52 tỷ đồng.

asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do
Nguồn: Báo cáo tái chính hợp nhất quý I/2018

Phần lãi từ hoạt động công ty liên doanh, liên kết đem về cho Sao Mai hơn 65 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với quý I năm trước.

Chi phí tài chính ghi nhận âm hơn 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước gần 7,7 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư 17,9 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21% xuống hơn 26 tỷ đồng.

Sau ba tháng đầu năm, Sao Mai đạt lợi nhuận sau thuế gần 494 tỷ đồng, tăng 31 lần so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả này cao gấp 3 lần thực hiện trong cả năm 2017 và đạt 55% kế hoạch năm 2018.

asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do
CTCP Tập đoàn Sao Mai (Ảnh minh họa)

Tài sản bất ngờ tăng vọt chỉ trong 3 tháng đầu năm

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng giá trị tài sản của Sao Mai hơn 11.436 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền gần 590 tỷ đồng, tăng 130%. Tương tự, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 685 tỷ đồng, tăng 175% với chủ yếu là khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3.960 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với đầu năm. Trong đó, phát sinh thêm nhiều khoản phải thu ở một số công ty như CTCP Dầu cá Châu Á vơi hơn 165 tỷ đồng. Riêng khoản thu các khách hàng khác hơn 1.164 tỷ đồng, tăng gần 3 lần.

Lượng hàng tồn kho cũng tăng 33% lên hơn 1.760 tỷ đồng với tồn kho thành phẩm tăng vọt từ 6 tỷ lên hơn 206 tỷ đồng. Tồn kho hàng hóa bất động sản hơn 57 tỷ đồng khi đầu năm không có khoản mục này.

Các khoản phải thu dài hạn 17,5 tỷ đồng, tăng gần 3 lần đầu năm. Giá trị tài sản cổ định tăng gần 8 lần lên 1.754 tỷ đồng. Riêng tài sản cố định vô hình gần 993 tỷ đồng, tăng gần 23 lần, chủ yếu đến từ khoản quyển sử dụng đất. Ngoài ra đến từ tài sản nợ thuê tài chính tăng từ 12 tỷ lên 295 tỷ đồng so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng hơn 6 lần lên 666 tỷ đồng trong đó chi phí dành cho Nhà máy thưc ăn chăn nuôi phát sinh trong quý gần 548 tỷ đồng.

asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018

Đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.123 tỷ đồng với khoản tiền gửi dài hạn tăng từ 5 tỷ lên gần 1.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty rút khoản vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển Quốc Gia (Mã: IDI) khoảng 871,5 tỷ đồng.

Cũng trong quý I này, IDI đạt lãi ròng tăng đột biến hơn 167 tỷ đồng, tăng 6,5 lần cùng kỳ.

Vừa qua, Sao Mai đã thực hiện mua vào hơn 21,5 triệu cổ phiếu IDI, nâng số cổ phần nắm giữ lên gần 93 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ vốn tăng từ 39,29% lên 51,14%. Tuy nhiên, lượng mua vào này chưa bằng một nửa so với số cổ phần đăng ký mua ban đầu (50 triệu cổ phiếu).

asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018

Tổng nợ vay tăng gấp đôi, vay ngắn hạn gấp 4

Cơ cấu vốn chủ sở hữu tăng 75% lên 4.973 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát hơn 1.864 tỷ đồng, tăng gần 29 lần đầu năm.

Nợ phải trả tăng hơn 2 lần lên 6.462 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 3.040 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần. Phát sinh thêm trong kỳ các khoản nợ thuê tài chính hơn 230 tỷ đồng.

asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/5, cổ phiếu ASM đạt 14.200 đồng/cp. Giá trị vốn hóa hơn 3.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, giai đoạn tháng 4 đến nay, VN-Index sụt giảm mạnh hơn 140 điểm (13%) thì ASM lại đi ngược khi tăng khoảng 28%.

asm tang 28 bat chap vn index giam hon 140 diem tu thang 4 day co phai ly do
Diễn biến giá cổ phiếu ASM tính từ đầu năm 2018 đến nay (Nguồn: VNDirect)

Minh Đăng