|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Agribank hoàn tất thoái vốn tại Agritour, công ty cho thuê tài chính chìm trong thua lỗ

10:47 | 12/06/2021
Chia sẻ
Trong năm 2020, Agribank đã hoàn tất thoái vốn tại Agritour sau khi bán rẻ toàn bộ cổ phần. Một công ty con khác là ACL I bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục khi lỗ lũy kế 794 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 518 tỷ đồng.
Agribank báo lãi giảm trong năm 2020, công ty con chìm trong thua lỗ - Ảnh 1.

Hội sở Agribank. (Ảnh: Agribank).

Lợi nhuận trước thuế giảm 3,2% xuống 13.203 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 mới được công bố, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ghi nhận ở mức 13.203 tỷ đồng, giảm 3,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 5,3% xuống 10.517 tỷ đồng.

Năm vừa qua, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 58.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9% so năm 2019. Trong đó, thu nhập lãi thuần vẫn đóng góp chính với 43.611 tỷ đồng, tăng 2,6%. Lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng gần 13% lên 5.178 tỷ đồng nhờ động lực từ mảng hoạt động thanh toán. 

Ngoài ra, trái ngược với năm trước, mảng chứng khoán đầu tư đã đem về cho ngân hàng 141 tỷ đồng lãi thuần.

Mặt khác, các hoạt động kinh doanh khác lại kém khả quan khi lãi thuần giảm 26,4% xuống 8.107 tỷ đồng.

Thu nhập hoạt động giảm, song chi phí hoạt động lại tăng lên, khiến lãi thuần từ hoạt động kinh doanh thấp hơn 7,6% so với năm trước, xuống mức 31.935 tỷ đồng. Trong năm, Agribank trích 18.732 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, giảm 9,3%.

Agribank báo lãi giảm trong năm 2020, công ty con chìm trong thua lỗ - Ảnh 2.

(Nguồn: Lê Huy tổng hợp).

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,1% lên hơn 1,21 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 10,7% lên hơn 1,4 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng cho vay, số dư nợ xấu đã tăng gần 13% trong kỳ, cao hơn tăng trưởng dư nợ cho vay chung; qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu từ 1,6% lên 1,78%. Với tỷ lệ bao phủ nợ xấu được củng cố từ 225% lên 246%, Agribank đang sở hữu "bộ đệm" nợ xấu tương đối chắc chắn so với các nhà băng khác. 

Vào cuối năm 2019, Agribank cho biết đã hoàn thành việc mua lại trước hạn 100% các khoản nợ đã bán cho VAMC.

Agribank báo lãi giảm trong năm 2020, công ty con chìm trong thua lỗ - Ảnh 3.

(Nguồn: Lê Huy tổng hợp).

Công ty con chìm trong thua lỗ, cắt lỗ khoản đầu tư tại Agritour

Tính đến cuối năm ngoái, Agribank có 5 công ty con gồm Công ty cho thuê tài chính I (ALC 1), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC), CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco), CTCP Bảo hiểm Agribank (ABIC).

Agribank báo lãi giảm trong năm 2020, công ty con chìm trong thua lỗ - Ảnh 4.

(Nguồn: BCTC Agribank).

Theo thuyết minh báo cáo, tính đến 31/12/2020, ALC 1 có lỗ lũy kế 794 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 518 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ phải trả bao gồm khoản nợ lãi phải trả đã quá hạn thanh toán là 452 tỷ đồng, trong đó có 432 tỷ đồng là nợ lãi phải trả Agribank. 

Mặc dù ALC I đã thực hiện đàm phán với các đối tác về thực hiện thanh toán và cơ cấu nợ, nợ lãi phải trả vẫn chiếm 76,6% tổng nợ phải trả.

"Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của ALC I", theo ý kiến kiểm toán.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra vào tháng 11 năm ngoái, Agribank đã thoái xong vốn tại CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam (Agritour). Giá trị ghi sổ của số cổ phần này ghi nhận tại thời điểm đầu năm là gần 53,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Agribank đã chấp nhận bán lỗ số cổ phần này với 29,2 tỷ đồng.

Thu nhập nhân viên đi ngang

Năm 2020, chi phí lương và phụ cấp cho cán bộ nhân viên của Agribank chỉ tăng nhẹ 1,5%. Song, số lượng nhân viên cũng tăng xấp xỉ mức này, do đó, thu nhập bình quân của mỗi cán bộ Agribank chỉ tăng không đáng kể từ mức 26,17 triệu đồng/tháng lên 26,31 triệu đồng/tháng.

Agribank báo lãi giảm trong năm 2020, công ty con chìm trong thua lỗ - Ảnh 5.

(Nguồn: BCTC Agribank).

 

Lê Huy