Doanh nghiệp

9 tháng niên độ 2018-2019, Mía đường Sơn La lãi gấp đôi kế hoạch

12:02 | 20/04/2019

Chia sẻ

Tính riêng quí III, lợi nhuận sau thuế của Mía đường Sơn La giảm 87,7% cùng kì còn vỏn vẹn 5,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng 9 tháng đầu niên độ vẫn ghi nhận đạt gấp đôi kế hoạch năm.

Quí III (niên độ 2018-2019), Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Mã: SLS) ghi nhận 128,7 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 39% so với cùng kì. Sản phẩm từ đường, mật ri vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu nhưng cũng giảm 38%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 26,5% cùng kì còn 14,6%.

9 tháng niên độ 2018-2019, Mía đường Sơn La lãi gấp đôi kế hoạch  - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu của Mía đường Sơn La. Nguồn: BCTC

Các khoản chi phí trong kì đều giảm đáng kể, ngoại trừ chi phí tài chính tăng 17% lên 11,3 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 87,7% còn vỏn vẹn 5,2 tỉ đồng.

9 tháng đầu niên độ, Mía đường Sơn La đạt 576,9 tỉ đồng doanh thu, tăng 26% so với cùng kì nhưng lãi ròng giảm hơn 58% còn 41,5 tỉ đồng.

Năm tài chính 2018 – 2019, Mía đường Sơn La đặt kế hoạch doanh thu 900 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20,1 tỉ đồng. So với mục tiêu này, công ty đã thực hiện được 64% kế hoạch doanh thu và lãi gấp đôi kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của công ty gần 1.282 tỉ đồng, tổng nợ phải trả khoảng 799,6 tỉ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu.

Nhật Huyền