|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

7 doanh nghiệp trên HOSE chốt danh sách đại hội đồng cổ đông tuần tới

15:33 | 05/02/2022
Chia sẻ
Trong tuần từ ngày 7-12/2, có 7 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC)

Ngày đăng ký cuối cùng: 8/2

Thời gian họp dự kiến: Ngày 9/3

Nội dung họp: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Tờ trình tăng vốn điều lệ cho công ty trong năm 2022.

2. CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã chứng khoán DAG)

Ngày đăng ký cuối cùng: 8/2.

Thời gian họp dự kiến: Tháng 3/2022.

Nội dùng họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. CTCP xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 9/2

Thời gian họp dự kiến: Ngày 15/3

Nội dung dự kiến họp: Chia cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ phân bổ cho các mục đích (Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex; góp vốn hợp tác đầu tư cùng Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long; góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex; cơ cấu năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động cho Angimex).

4. CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán BAF)

Ngày đăng ký cuối cùng: 9/2.

Thời gian họp dự kiến: Tháng 3/2022.

Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

5. CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG)

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/2.

Thời gian họp dự kiến: 21/3

Nội dung dự kiến đưa vào chương trình Hội nghị ĐHĐCĐ: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen thực hiện trong năm 2022; Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục cho phép Công ty mua lại cổ phiếu của Công ty (tối đa 22 triệu cổ phiếu) ; Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; Tờ trình thông qua chủ trương việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài; Tờ trình thông qua chủ trương và phương án cơ cấu mô hình hoạt động để chuyển đổi 1 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa và thành lập mới 1 công ty là Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home.

6. CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG (mã chứng khoán MCG)

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/2.

Thời gian họp sẽ được thông báo sau.

Nội dung chính: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

7. CTCP Chế biến gỗ Thuận An (mã chứng khoán GTA)

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/2.

Thời gian họp dự kiến: Tháng 3/2022.

Nội dung chính: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.