|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Yeah1 (YEG) sắp nhận chuyển nhượng hai công ty

07:00 | 14/02/2023
Chia sẻ
Nếu thương vụ thành công, Yeah1 Edigital và Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam sẽ trở thành công ty liên kết của Yeah1.

HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Yeah1 Edigital và CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam).

Thời gian nhận chuyển nhượng từ ngày 8/2 đến ngày 30/6. Nếu thương vụ hoàn tất, hai công ty này sẽ trở thành công ty liên kết của Yeah1.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT của Yeah1.

Theo đó, Yeah1 sẽ nhận chuyển nhượng hơn 3,9 triệu cổ phần từ CTCP Yeah1 Edigital, tương đương 35% vốn điều lệ. Bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Minh Hằng với gần 3,7 triệu cổ phần và ông Nguyễn Anh Khoa với hơn 281.000 cổ phần. Giá chuyển nhượng là 32.700 đồng/cổ phần với tổng giá trị chuyển nhượng gần 129 tỷ đồng.

Đối với CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, Yeah1 nhận chuyển nhượng 63.000 cổ phần, tương đương 35% vốn điều lệ. Bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Ngọc Hiếu với 36.000 cổ phần và ông Nguyễn Anh Khoa với 27.000 cổ phần. Giá chuyển nhượng là 1.635.000 đồng/cổ phần với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 103 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, Yeah1 có 19 công ty con và 7 công ty liên kết, các công ty này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giải trí, truyền thông và sản xuất chương trình. Nếu việc nhận chuyển nhượng cổ phần ở hai công ty trên thành công, Yeah1 sẽ có 9 công ty liên kết.

 Yeah1 có 19 công ty con và 7 công ty liên kết cuối năm 2022. (Nguồn: Yeah1).

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, Yeah ghi nhận 319 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 70%, lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng tăng 3% so với năm trước. Như vậy, công ty hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu, vượt 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Cuối quý IV/2022, tổng tải sản của Yeah1 khoảng 1.247 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Công ty có khoảng 27 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới ba tháng.

Tổng nợ vay của công ty khoảng 83 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, phần lớn là vay từ bên thứ ba. Số tiền lãi mà Yeah1 phải trả trong năm 2022 khoảng 7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty là 910 tỷ đồng, trong đó, 313 tỷ đồng là vốn góp chủ sở hữu, 551 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, gần 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối quý IV/2022. 

Chốt phiên ngày 13/2, cổ phiếu YEG dừng tại mốc 9.000 đồng/cp, giảm 77% so với mức đỉnh một năm trước.  

 Diễn biến giá cổ phiếu YEG một năm gần đây. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh