Doanh nghiệp

Xây dựng Hòa Bình tiếp tục điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh vì COVID-19

12:09 | 15/05/2020

Chia sẻ

Thị trường bất động sản năm 2020 sẽ phải chịu các áp lực lớn về dòng vốn đầu tư nước ngoài bị ngưng trệ, các chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất trong nhiều lĩnh vực cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 12.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỉ đồng. Con số này giảm mạnh so với thực hiện năm 2019, doanh thu thuần 18.655 tỉ đồng và lãi ròng 406 tỉ đồng. 

Thậm chí kế hoạch được HĐQT chốt cho nay cũng giảm đáng kể so với kế hoạch đã đề cập trong báo cáo thường niên tính toán ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh thu 14.000 tỉ đồng và lãi sau thuế 200 tỉ đồng. Còn kế hoạch trước dịch, Hòa Bình thậm chí đặt mục tiêu doanh thu 20.200 tỉ đồng, và lợi nhuận 720 tỉ đồng. 

Việc liên tục điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho thấy những khó khăn mà Chủ tịch Lê Viết Hải và doanh nghiệp đang phải đối mặt. Mục tiêu của Hòa Bình trong năm nay là thực hiện 7 nhóm tái cấu trúc từ sản phẩm dịch vụ, thị trường, mô hình kinh doanh, hệ thống quản lí, hệ thống thông tin, nguồn nhân lực và tài chính nhằm bảo toàn các nguồn lực để vượt qua khủng hoảng. 

Trong báo cáo thường niên 2019, ông Lê Viết Hải cho biết HĐQT đã chuẩn bị những biện pháp vừa phù hợp với việc phát triển lâu dài, duy trì bộ máy quản lí sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho nhân viên, đồng thời có thể hồi phục nhanh chóng và mạnh mẽ sau đó. 

Trong quí I năm nay, Hòa Bình chỉ đem về doanh thu thuần 2.442 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kì, tương đương gần 20% kế hoạch kinh doanh mới nhất mà HĐQT đề ra. Phải nhờ đến doanh thu tài chính khác và thu nhập khác, Hòa Bình mới có thể đạt mức lãi ròng mỏng manh 5,5 tỉ đồng, giảm 95%. Trong khi đó, các công ty liên kết lâm vào cảnh thua lỗ. 

Đông A