|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xây dựng Hòa Bình muốn huy động 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, dự kiến thành lập Quỹ đầu tư Hòa Bình

17:22 | 09/10/2019
Chia sẻ
Giá trị huy động dự kiến tương đương 1.160 tỉ đồng, được dùng để thanh toán nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cuối năm và đầu tư vào các dự án nước ngoài.

Ngày 9/10, Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua nghị quyết về phương án huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, Hòa Bình dự kiến huy động 50 triệu USD, tương đương 1.160 tỉ đồng (tính theo tỷ giá khoảng 23.200 đồng ngày 9/10) cho mục đích thanh toán nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cuối năm và đầu tư vào các dự án nước ngoài.

HĐQT giao cho Giám đốc Tài chính - ông Trần Quang Đại thương lượng với điều kiện tốt hơn (nếu được) và thực hiện các thủ tục để thông qua ĐHĐCĐ trong cuộc họp lần tới.

Cũng trong ngày 9/10, HĐQT Xây dựng Hòa Bình đã thông qua chủ trương thành lập Quỹ đầu tư Hòa Bình. Theo chủ trương này, Ban điều hành công ty có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục pháp lí theo đúng qui định.

Trước đó vào ngày 26/9, Xây dựng Hòa Bình đã kí hợp tác chiến lược với Tập đoàn Infinity Block Chain Group (IBG) và giới thiệu Quỹ đầu tư Hòa Bình.

Theo bản giới thiệu, Quỹ Đầu tư Hòa Bình có mục tiêu quản lí các nguồn quĩ, vốn và khởi tạo ra các công cụ quản trị tài chính hiệu quả theo đặc thù của ngành xây dựng để thực hiện chiến lược mở rộng kinh doanh và phát triển thị trường nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu.

Sau khi kí kết thỏa thuận hợp tác, Hòa Bình sẽ sử dụng dịch vụ công nghệ blockchain do IBG cung cấp. Đồng thời, thông qua giấy phép hoạt động ở Malaysia, Quỹ đầu tư Hòa Bình sẽ tham gia hỗ trợ các đối tác về huy động vốn, cấu trúc nợ, sử dụng các nguồn vốn một cách tối ưu và hiệu quả.

Sơn Tùng

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.