Doanh nghiệp

VTVCab lãi đột biến gấp 4 lần trong mùa COVID-19

12:20 | 06/08/2020

Chia sẻ

Doanh thu giảm nhưng nhờ tiết giảm chi phí nên lãi quí II/2020 của VTVCab tăng gấp 4 lần lên 29 tỉ đồng. Luỹ kế 6 tháng lợi nhuận sau thuế gấp 3,5 lần lên 49 tỉ đồng và thực hiện 80% mục tiêu cả năm.

CTCP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2020.

VTVCab lãi đột biến gấp 4 lần trong mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Nguồn: HK tổng hợp

Quí II, VTVCab đạt 559 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với cùng kì năm 2019. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại giảm 17% nên lợi nhuận gộp của tổng công ty (TCT) tăng gấp rưỡi lên 193 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 22,6% quí II/2019 lên 34,5% quí II/2020.

Dù chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp đều tăng nhưng hết quí II, VTVCab lãi đột biến gấp 4 lần so với cùng kì năm 2019 lên 29 tỉ đồng.

Doanh nghiệp giải trình do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các nhiệm vụ kinh doanh như sản xuất chương trình, sử dụng bản quyền, kế hoạch tuyên truyền, quảng cáo, truyền thông không thể thực hiện đúng theo kế hoạch đặt ra và phải hoãn tới 6 tháng cuối năm.

VTVCab tối đa các khoản chi phí nên giá vốn giảm mạnh 17%, chi lãi vay cũng giảm 45% khiến lãi sau thuế đột biến.

Luỹ kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt 1.083 tỉ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kì 2019 nhưng lãi sau thuế gấp 3,5 lần lên 49 tỉ đồng.

Tính tới thời điểm 31/3, doanh nghiệp đã thoát lỗ luỹ kế. Khoản lợi nhuận chưa phân phối tính tới ngày 30/6 là gần 45 tỉ đồng trong khi cuối năm 2019 lỗ luỹ kế hơn nửa tỉ đồng.

Năm 2020, doanh nghiệp lên kế hoạch 2.171 tỉ đồng doanh thu, 61,5 tỉ đồng lãi sau thuế. Sau nửa năm, VTVCab đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 80% lãi sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của VTVCab là 2.009 tỉ đồng. Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn của TCT hết quí II gần 133 tỉ đồng.

Giá trị khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 30/6 là 541 tỉ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đã phải trích gần 74 tỉ đồng dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

Tổng nợ đi vay của VTVCab tại ngày 30/6 là 366 tỉ đồng, giảm 151 tỉ đồng so với đầu năm và đều là các khoản vay ngân hàng. Đáng lưu ý, vốn lưu động của doanh nghiệp âm 220 tỉ đồng hết quí II. 

VTVCab có vốn điều lệ 457 tỉ đồng. Hiện Đài Truyền hình Việt Nam vẫn nắm 98,55% của VTVCab. 

Hoàng Kiều