|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vốn tín dụng chính sách năm 2017 dự kiến thêm 12.750 tỷ đồng

17:00 | 25/01/2017
Chia sẻ
Đến 31/12/2016, tổng dư nợ của VPBS đạt 157.372 tỷ đồng, trong đó 1.173 tỷ đồng là nợ quá hạn và nợ khoanh, chiếm 0,75% tổng dư nợ. Hơn 98% dư nợ được quản ký qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. 

Hơn 157 nghìn tỷ vốn tín dụng chính sách tiếp cận 6,784 triệu hộ

Báo cáo công tác năm 2016, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cho biết tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2016 đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 10,9 % so với năm 2015, cao hơn kế hoạch tăng trưởng tín dụng 10% so với năm 2015 (được giao bổ sung từ 8% lên 10%).

Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội chủ yếu do ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp. Tuy nhiên, NHCSXH cũng đã tích cực huy động vốn trên thị trường. Trong đó, nguồn vốn huy động tiền gửi thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn đạt 5.436 tỷ đồng, tăng 1.178 tỷ đồng so với năm 2015; nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 6.783 tỷ đồng, chiếm 4,2% tổng nguồn vốn, tăng 1.888 tỷ đồng so với năm 2015...

von tin dung chinh sach nam 2017 du kien them 12750 ty dong

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết trong năm 2017, mặc dù có thể gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống NHCSXH quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ giao. Ảnh: VGP

Doanh số cho vay trong năm 2016 đạt 55.150 tỷ đồng, tăng 5.953 tỷ đồng so với năm 2015, với trên 2,297 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 40.127 tỷ đồng, tăng 4.061 tỷ đồng so với năm 2015 và bằng 73% doanh số cho vay.

Hiện nay, 4 tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ nhận ủy thác là 155.295 tỷ đồng, chiếm trên 98% tổng dư nợ, với 189.549 Tổ TK&VV. Trong đó, Hội Phụ nữ nhận ủy thác 39,54% dư nợ; Hội Nông dân nhận ủy thác 32,55% dư nợ; Hội Cựu chiến binh nhận ủy thác 15,59% dư nợ; Đoàn Thanh niên nhận ủy thác 12,32% dư nợ.Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015, với trên 6,784 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 493.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 171.000 lao động, trong đó có trên 2.700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 74.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 1,3 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn; gần 21.000 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó có gần 5.500 căn nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung…

Đến 31/12/2016, nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.173 tỷ đồng, chiếm 0,75% tổng dư nợ (giảm 0,03% so với năm 2015). Tuy nhiên, chất lượng tín dụng ở một số nơi chưa thật sự ổn định, bền vững. Toàn hệ thống có 1 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn trên 3%; có 2 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn từ 1,5% - 2%;...

Dự kiến dư nợ tăng thêm 12.750 tỷ đồng

Năm 2017, NHCSXH được giao chỉ tiêu kế hoạch là 8% so với thực hiện năm 2016, tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng và dự kiến tăng dư nợ tín dụng các chương trình nhận vốn từ ngân sách nhà nước và NHCSXH nhận uỷ thác từ các chủ đầu tư khác tăng khoảng 1.450 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2017 dự kiến là 12.750 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đến 31/12/2017 dự kiến đạt 170.122 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo, NHCSXH đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục tạo điều kiện cho NHCSXH được vay hoặc tạm ứng từ các nguồn vốn nhàn rỗi, lãi suất thấp hoặc không lãi trên cơ sở cân đối các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ, hoặc các nguồn vốn giá rẻ, thời hạn dài như các khoản tài trợ, các khoản vốn vay hiệp định từ các tổ chức quốc tế cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia..., bảo đảm cho NHCSXH hoạt động chủ động, ổn định.

Đề nghị Hội đồng Quản trị NHCSXH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH năm 2017 theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng. Ngày 13/1, Thủ tướng quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 5%/năm.

Ngọc Linh

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.