|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VinCommerce huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu

08:31 | 04/02/2021
Chia sẻ
VinCommerce đã huy động xong 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng hệ thống cửa hàng minimart, tái định vị mô hình siêu thị VinMart năm 2021.

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce vừa công bố đã huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu từ ngày 28/12/2020 đến ngày 25/1/2021.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, có tài sản đảm bảo nhưng không được doanh nghiệp công bố chi tiết.

Theo công bố thông tin trên HNX thì tính tới cuối tháng 6/2020, vốn chủ sở hữu của VinCommerce là 4.122 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 3,18 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả xấp xỉ 13.108 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2020 cũng đánh dấu sự hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi khi toàn chuỗi hòa vốn và các cửa hàng LFL (các cửa hàng mở trước năm 2019) tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Cụ thể, VinCommerce đạt 7.300 tỷ đồng doanh thu thuần, EBITDA 16 tỷ đồng.

Cả năm 2020, VinCommerce đạt 30.978 tỷ đồng doanh thu thuần, EBITDA âm 1.234 tỷ đồng. 

Toàn chuỗi hòa vốn vào quý IV/2020 với biên EBITDA trong kỳ đạt mức 0,2%. Biên EBITDA của VinCommerce liên tục được cải thiện từ mức âm 4,8% vào quý I/2020, âm 8,4% vào quý II/2020, âm 3% trong quý III/2020 và cuối cùng là dương 0,2% vào quý IV/2020.

Riêng trong quý IV/2020, nếu không bao gồm chi phí quản lý chung, các cửa hàng VinMart+ và siêu thị VinMart mở trước năm 2019 đạt biên EBITDA dương lần lượt là 4,1% và 2,8%.

Các cửa hàng mini VinMart+ LFL có doanh thu/m2 tăng trưởng hai chữ số, đạt mức 10,7% vào năm 2020.

Về kế hoạch năm 2021, doanh thu thuần dự kiến của VinCommerce sẽ tăng 15% đến 20% do tăng trưởng doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu, mở rộng hệ thống cửa hàng minimart và tái định vị mô hình siêu thị VinMart. 


Hoàng Kiều