|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vinasun lãi ròng 150 tỷ năm 2023

15:15 | 26/01/2024
Chia sẻ
Cả năm 2023, Vinasun lãi sau thuế 150 tỷ đồng, là năm liên tiếp thứ hai có lãi kể từ sau đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - Mã: VNS) đạt 278 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp thu hẹp từ 26,5% cùng kỳ về 18,7% quý này.

Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) của hãng taxi giảm 55% về 25 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ quý II/2022.

Lũy kế cả năm, Vinasun đạt 1.219 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong năm, công ty ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác (đa số đến từ lãi thanh lý tài sản cố định và thu nhập từ quảng cáo trên xe taxi).

Dù vậy cả năm lợi nhuận ròng giảm 18% về 150 tỷ do các chi phí hoạt động và chi phí lãi vay tăng cao. Kết quả này mới giúp công ty thực hiện được 72% mục tiêu lợi nhuận và 90% chỉ tiêu doanh thu cả năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023. 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Vinasun đạt 1.653 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm chủ yếu là do khoản mục tiền, tiền gửi giảm 26% còn 402 tỷ. Năm ngoái, Vinasun đã nhận về 36 tỷ đồng từ lãi tiền gửi tiền cho vay.

Trong khi đó, dư nợ tài chính là gần 290 tỷ đồng tại ngày cuối quý IV. Tổng chi phí lãi vay năm qua là 25 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu tại cuối năm là 1.168 tỷ đồng, bao gồm 268 tỷ đồng ở quỹ đầu tư phát triển và 133 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng