|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines quay lại mức lỗ hơn 2.000 tỷ đồng trong quý III

22:12 | 31/10/2023
Chia sẻ
Lỗ sau thuế chưa phân phối đến 30/9 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã: HVN) gần 38.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines (Mã: HVN) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III với doanh thu thuần 23.569 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, lãi gộp gấp 7,5 lần lên 1.240 tỷ đồng.

Chi phí tài chính vẫn là gánh nặng đối với công ty hàng không quốc gia. Cụ thể, chi phí tài chính quý III ghi nhận 1.895 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi phí lãi vay chiếm 397 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý tăng lần lượt 61% và 8%.

Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.277 tỷ đồng, cũng là quý thứ 15 liên tiếp (từ quý I/2020 đến nay). Hãng hàng không quốc gia quay lại mức lỗ hơn 2.000 tỷ đồng mỗi quý, so với con số hơn 100 tỷ đồng hoặc 1.363 tỷ đồng của 2 quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 3.743 tỷ đồng, thấp hơn phân nửa so với con số cùng kỳ năm trước (lỗ 7.790 tỷ đồng). Lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm cuối tháng 9 lên đến 37.932 tỷ đồng.

Hãng bay biểu tượng bông sen vàng có tổng tài sản 60.327 tỷ đồng tại cuối quý III, tăng 2% sau 3 tháng Lượng tiền và tương đương đi ngang, đạt 2.959 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn tăng 23% lên 5.833 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 26% lên 4.083 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ là 74.279 tỷ đồng, tăng 5% sau 3 tháng. Vay và nợ thuê tài chính chiếm 28.587 tỷ đồng, tương đương với 38%. Vốn chủ sở hữu đang âm đến 13.950 tỷ đồng.

Vietnam Airlines vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo thông báo mới đây, công ty dời tổ chức từ 15/11 sang 22/11, ngày đăng ký cuối cùng giữ nguyên là 12/10.

Theo báo cáo vào tháng 9 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính Vietnam Airlines có thể lỗ trước thuế 4.515 tỷ đồng trong năm nay .

Xuân Nghĩa

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.