Tài chính

Vietcombank dự kiến phát hành 6.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 5 năm, không tài sản bảo đảm

08:38 | 18/03/2020

Chia sẻ

Nguồn vốn thu về sẽ giúp Vietcombank đáp ứng nhu cầu cho vay tại các dự án trung dài hạn và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn.
Vietcombank dự kiến huy động 6.000 tỉ đồng thông qua phát hành trái phiếu - Ảnh 1.

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Ảnh: Vietcombank).

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2020.

Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành tối 60 triệu trái phiếu kì hạn 5 năm với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 6.000 tỉ đồng.

Đây là loại trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp, không có bảo đảm bằng tài sản.

Các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một trái phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác vì bất kì lí do gì, và ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Vietcombank.

Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kì hàng năm. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn mua lại trái phiếu bắt buộc theo qui định.

Vietcombank cho biết mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay tiền đồng các dự án trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, nguồn vốn thu về từ phát hành trái phiếu sẽ giúp Vietcombank cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo qui định của Ngân Hàng Nhà Nước.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 22.717 tỉ đồng, tăng 26% so với năm 2018, đạt 114% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.155 tỉ đồng, đạt 115,8% kế hoạch.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,22 triệu tỉ đồng, tăng 14% trong đó cho vay khách hàng tăng 16,3% đạt 734.707 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 15,8% so với cuối năm trước.

Theo số liệu của BCTC hợp nhất, đến cuối năm 2019, tổng lượng giấy tờ có giá của Vietcombank đang lưu hành đạt gần 21.384 tỉ đồng. Trong đó, giá trị của kì phiếu và trái phiếu là gần 21.383 tỉ đồng.

Quốc Thụy