|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Viet Capital Bank chốt ngày trả cổ phiếu thưởng và chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15:24 | 23/03/2023
Chia sẻ
Viet Capital Bank dự kiến chào bán hơn 91,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa có thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chốt ngày phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán hơn 91,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được hưởng thêm 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua một cổ phần phát hành thêm. Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.

Thời gian đăng ký mua và thời gian nhận  tiền mua cổ phiếu dự kiến từ 3-25/4/2023. Giá chào bán mà ngân hàng đưa ra là 10.000 đồng/cp. Ước tính với giá trị này, tổng số tiền thu được từ việc chào bán  là hơn 917 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng cho mục đích cho vay ngắn hạn, đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ và cho vay thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng).

 

Mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán. (Nguồn: Ngân hàng Bản Việt).

 

Ngoài ra, Viet Capital Bank cũng dự kiến phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15%. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/3/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3/2023.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021. 

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Viet Capital Bank dự kiến sẽ tăng từ 3.670 tỷ đồng lên gần 5.139 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Viet Capital Bank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng dưới ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua vào ngày 8/4/2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành, tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt sẽ nâng lên mức 5.289 tỷ đồng. 

Nguồn vốn tăng thêm được ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phát triển trung và dài hạn như đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới,..

Huyền Phương