|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao Tập đoàn Sao Mai (ASM) chưa thể trả cổ tức năm 2019 và 2020?

10:15 | 10/09/2021
Chia sẻ
Sao Mai thông báo triển khai phương án phát hành chia cổ tức 2019 và 2020 tỷ lệ 30% từ cuối tháng 7 nhưng UBCKNN cho biết đơn vị chưa đáp ứng điều kiện theo Nghị định số 155 của Chính phủ.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) vừa thông báo 29/9 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020. Thời gian lấy ý kiến dự kiến vào quý IV tới.

Trước đó tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 vào tháng 4, các cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 và 2020 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ. Tuy nhiên, hình thức chia chưa được xác định và HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho lựa chọn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại thời điểm chia.

Tới ngày 21/7, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Công ty sẽ phát hành 77,6 triệu cổ phiếu cho đợt chi trả cổ tức này. Vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 2.589 tỷ đồng lên 3.366 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Sao Mai nhận được văn bản phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 155 của Chính phủ là "có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được ĐHĐCĐ thông qua".

Đây là lý do Sao Mai đưa ra thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Sao Mai đạt 6.257 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 252 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 19% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty 200 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2020. Sau 6 tháng công ty đã thực hiện được khoảng 48% mục tiêu doanh thu và 36% kế hoạch LNST năm.

Kết phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu ASM dừng ở mức 16.500 đồng/cp, tăng 39% tính từ thời điểm doanh nghiệp công bố triển khai phương án phát hành chia cổ tức.

Sao Mai chưa thể trả cổ tức năm 2019 và 2020 do không đủ điều kiện - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu ASM từ đầu năm tới nay. (Nguồn: TradingView).

Tường Vy