|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

UBGSTC: Tỷ trọng cho vay bất động sản giảm nhẹ trong 9 tháng

14:00 | 07/10/2017
Chia sẻ
Theo ước tính của UBGSTC, đến hết tháng 9/2017, tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ từ 17,1% cuối năm 2016 xuống 16,8%. Tín dụng của nền kinh tế ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 12,9%..
ubgstc ty trong cho vay bat dong san dang giam dan
Tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ trong 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - tài chính mới nhất của Ủy ban Giám sát Tài Chính Quốc gia (UBGSTC), tín dụng 9 tháng đầu năm của nền kinh tế tăng trưởng tích cực. Ước tính đến hết tháng 9/2017, tín dụng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 12,9% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,5%).

Trong đó, về cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế, cho vay đối với hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình tiếp tục tăng mạnh từ năm 2015. Theo ước tính của UBGSTC, đến cuối tháng 9/2017 dư nợ nhóm này chiếm tỷ trọng 15,7% tổng cho vay, tăng từ mức 11,2% cuối năm 2016.

Tỷ trọng cho vay ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 22,4% lên 23,4%; tỷ trọng cho vay ngành nông lâm thủy sản giảm từ 8,3% xuống 7,6%, bán buôn bán lẻ giảm từ 18,6% xuống 17,7%.

Đặc biệt, tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ từ 17,1% cuối năm 2016 xuống 16,8% cuối tháng 9/2017, trong đó cho vay ngành xây dựng chiếm 10,3%, cho vay kinh doanh bất động sản chiếm 6,5%.

Xét theo kỳ hạn thì tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm.Tín dụng trung và dài hạn ước tăng 10,7% (cùng kỳ năm 2016 tăng 14,9%), chiếm 54% tổng tín dụng (cùng kỳ năm 2016 chiếm 55,6%).

Tín dụng VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng ngoại tệ 9 tháng đầu năm 2017 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, tín dụng ngoại tệ ước tăng 12,9%, cao hơn nhiều so với mức 5,4% của cùng kỳ năm 2016 và chiếm 8,4% tổng tín dụng. Trong khi đó, tín dụng VNĐ ước tăng 13% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 14,4%), chiếm khoảng 91,6% (gần như không đổi so với cùng kỳ 2016).

ubgstc ty trong cho vay bat dong san dang giam dan NHNN xem xét điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng tín dụng lên 21%

NHNN xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống lên mức khoảng 21%, hướng tín dụng tập trung vào ...

Diệp Bình

Chuyên gia Nguyễn Bích Lâm: Kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn mong manh
Đánh giá về bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng kinh tế thế giới biến động khó lường, với triển vọng không mấy tươi sáng. Kinh tế nước ta có độ mở lớn, dễ bị tổn thương từ các tác động tiêu cực bên ngoài, mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn mong manh.