Tài chính

Lợi nhuận sau thuế BIC giảm hơn 12% trong quý III, đạt 34 tỷ đồng

06:35 | 02/11/2017

Chia sẻ

Luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận của BIC đạt 134 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm.
loi nhuan sau thue bic giam hon 12 trong quy iii dat 34 ty dong
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với lợi nhuận sau thuế giảm 12,6% đạt gần 34 tỷ đồng. Trong kỳ, chỉ có doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng nhẹ trên 8%, doanh thu từ hoạt động tài chính và hoạt động khác đều sụt giảm.

Mặt khác, chi phí hoạt động lại tăng cao, kéo theo lợi nhuận trước thuế của BIC giảm còn hơn 42 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận của BIC đạt 134 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm.

Doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng đầu năm đạt 1.375 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm (1.900 tỷ đồng). Trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm của BIC, thu phí từ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trong lớn nhất với gần 34%; phí bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại chiếm 19%, bảo hiểm sức khoẻ & tai nạn chiếm và bảo hiểm cháy nổ đều chiếm 12%.

loi nhuan sau thue bic giam hon 12 trong quy iii dat 34 ty dong
Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh quý III BIC

Trong danh mục đầu tư của BIC có 2.525 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tài chính, 330 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu các loại, 75 tỷ đồng góp vốn vào các doanh nghiệp khác và 29 tỷ đồng đầu tư vào các loại chứng khoán (danh mục bên dưới).

loi nhuan sau thue bic giam hon 12 trong quy iii dat 34 ty dong
Chi tiết khoản mục chứng khoán kinh doanh của BIC (Nguồn: BCTC BIC)
loi nhuan sau thue bic giam hon 12 trong quy iii dat 34 ty dong BIC bắt đầu có lãi trong kinh doanh bảo hiểm

6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 855,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm ...

Diệp Bình