Chứng khoán

UBCKNN xử phạt hai cổ đông lớn của Sơn Á Đông và An Tường An

08:07 | 13/03/2020

Chia sẻ

Hai cổ đông lớn này bị xử phạt vì không báo cáo và báo cáo muộn khi thay đổi tỉ lệ sở hữu vượt ngưỡng 5%.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt đối với cổ đông lớn của Công ty Cổ phần An Trường An (Mã: ATG) và Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (Mã: ADP).

Theo đó, bà Đỗ Thụy Thúy Vi bị xử phạt 62,5 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, bà Đỗ Thụy Thúy Vi đã mua 40.000 cổ phiếu ADP vào ngày 9/9/2019, nâng tỉ lệ sở hữu tại Sơn Á Đông từ 4,98% lên 5,24% và trở thành cổ đông lớn của công ty nhưng không báo cáo.

Trong khi đó, ông Tạ Minh Hiếu bị xử phạt 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ông Tạ Minh Hiếu đã thực hiện mua 11.000 cổ phiếu ATG vào ngày 16/12/2019, tăng tỉ lệ sở hữu tại An Trường An từ 4,98% lên 5,05% và trở thành cổ đông lớn. Ngày 30/12/2019, ông Tạ Minh Hiếu thực hiện bán 25.640 cổ phiếu ATG làm giảm tỉ lệ sở hữu cổ phiếu ATG từ 5,11% xuống 4,94% và không còn là cổ đông lớn của An Trường An. 

Tuy nhiên, đến ngày 17/1/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn của ông Tạ Minh Hiếu.