Tài chính

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/10: Euro, yen, đô la Úc giảm giá

09:50 | 31/10/2020

Chia sẻ

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng cuối tuần, đồng bảng Anh quay đầu tăng giá trong một số tiền tệ khác có xu hướng giảm giá chiều mua và tăng giá ở chiều bán ra như: đô la Singapore, đô la Úc, đô la Canada...

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 31/10, tại chiều mua vào có 6 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 219.60 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á và Sacombank với 223 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay(31/10/2020)

Tỷ giá JPY hôm qua(30/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

214,71

216,88

225,89

214,71

216,88

225,89

ACB

218,40

219,50

223,53

219,14

220,24

223,20

Techcombank

217,63

217,84

227,10

218,50

218,74

227,76

Vietinbank

215,96

216,46

224,96

216,13

216,63

225,13

BIDV

216,35

217,66

225,11

216,35

217,66

225,11

DAB

216,00

220,00

223,00

216,00

220,00

223,00

VIB

217,00

219,00

224,00

218,00

220,00

223,00

SCB

219,60

220,30

223,70

219,70

220,40

223,80

STB

218,00

220,00

223,00

219,00

221,00

224,00

NCB

218,44

219,64

224,19

218,44

219,64

224,19

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 10 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.120 VND/AUD. Đồng thời Ngân hàng Đông Á đang có giá bán AUD thấp nhất là 16.420 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay(31/10/2020)

Tỷ giá AUD hôm qua(30/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.876,96

16.037,34

16.540,05

15.876,96

16.037,34

16.540,05

ACB

16.009,00

16.114,00

16.476,00

16.076,00

16.181,00

16.431,00

Techcombank

15.821,00

16.036,00

16.645,00

15.808,00

16.023,00

16.623,00

Vietinbank

16.056,00

16.186,00

16.656,00

16.043,00

16.173,00

16.643,00

BIDV

15.969,00

16.065,00

16.521,00

15.969,00

16.065,00

16.521,00

DAB

16.120,00

16.190,00

16.420,00

16.120,00

16.190,00

16.420,00

VIB

15.945,00

16.090,00

16.583,00

15.973,00

16.118,00

16.540,00

SCB

16.110,00

16.160,00

16.510,00

16.120,00

16.170,00

16.520,00

STB

16.083,00

16.183,00

16.589,00

16.074,00

16.174,00

16.578,00

NCB

16.020,00

16.110,00

16.514,00

16.020,00

16.110,00

16.514,00

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 10 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua vào và bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.784 VND/GBP. Trong khi đó BIDV có giá bán ra thấp nhất là 30.073 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay(31/10/2020)

Tỷ giá GBP hôm qua(30/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

29.198,52

29.493,45

30.417,96

29.198,52

29.493,45

30.417,96

ACB

0,00

29.754,00

0,00

0,00

29.774,00

0,00

Techcombank

29.368,00

29.587,00

30.533,00

29.299,00

29.517,00

30.419,00

Vietinbank

29.627,00

29.677,00

30.637,00

29.566,00

29.616,00

30.576,00

BIDV

29.317,00

29.494,00

30.073,00

29.317,00

29.494,00

30.073,00

DAB

29.660,00

29.780,00

30.190,00

29.660,00

29.780,00

30.190,00

VIB

29.475,00

29.743,00

30.326,00

29.473,00

29.741,00

30.193,00

SCB

29.730,00

29.850,00

30.230,00

29.700,00

29.820,00

30.190,00

STB

29.784,00

29.884,00

30.098,00

29.709,00

29.809,00

30.020,00

NCB

29.552,00

29.672,00

30.280,00

29.552,00

29.672,00

30.280,00

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 18,98 VND/KRW. Trong khi đó ngân hàng Quốc Dân và Vietcombank có giá bán won thấp nhất với giá 21.51 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay(31/10/2020)

Tỷ giá KRW hôm qua(30/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17,67

19,63

21,51

17,67

19,63

21,51

Techcombank

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

Vietinbank

18,64

19,44

22,24

18,62

19,42

22,22

BIDV

18,32

0

22,29

18,32

0,00

22,29

SCB

0,00

20,2

22,4

0,00

20,3

22,5

STB

0,00

19,00

22,00

0,00

19,00

22,00

NCB

18,98

19,58

21,51

18,98

19,58

21,51

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giữ nguyên giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.391,20 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.499 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay(31/10/2020)

Tỷ giá CNY hôm qua(30/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3391,2

3425,45

3533,36

3391,2

3425,45

3533,36

Techcombank

0

3.403

3.534

0

3.402

3.533

Vietinbank

0

3.424

3.499

0

3.419

3.494

BIDV

0

3.415

3.512

0

3.415

3.512

STB

0

3.392

3.563

0

3.394

3.566

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.082 - 23.264 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 26.641 - 27.504 VND/USD.

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.709 - 17.181 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.115 - 17.615 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 682,38 - 770,17 VND/THB.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).


Ngọc Mai