|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Từ năm 2023, áp thuế bảo vệ môi trường xăng dầu mới

20:44 | 07/01/2023
Chia sẻ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Ngày 6/1, Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023 và được quy định như sau: Xăng trừ etanol chịu mức thuế 2.000 đồng/lít, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hoả là 600 đồng/lít.

Xăng/dầu/mỡ nhờn Thuế bảo vệ môi trường áp dụng từ ngày 6/7/2022 Thuế bảo vệ môi trường áp dụng từ ngày 1/1/2023
Xăng, trừ etanol  1.000 đồng/lít  2.000đồng/lít
Nhiên liệu bay 1.000 đồng/lít 1.000 đồng/lít
Dầu diesel 500 đồng/lít 1.000 đồng/lít
Dầu hỏa 300 đồng/lít 600 đồng/lít
Dầu mazut 300 đồng/lít 1.000 đồng/lít
Dầu nhờn 300 đồng/lít 1.000 đồng/lít
Mỡ nhờn 300 đồng/lít 1.000 đồng/kg
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. 

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023. 

Lâm Anh

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.