Thời sự

Trốn thuế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn

18:08 | 24/10/2020

Chia sẻ

Từ ngày 5/12, hành vi trốn thuế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn. Bên cạnh đó, việc chậm nộp hồ sơ khai thuế cũng có thể bị phạt nặng nhất lên tới 25 triệu đồng.
Trốn thuế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tiền Phong).

Theo nghị định số 125/2020 do Chính phủ mới ban hành qui định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn, hành vi trốn thuế sẽ bị phạt tiền tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn.

Cụ thể, nghị định qui định phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi như không nộp hồ sơ đăng kí thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày; không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp....

Ngoài ra, nghị định cũng qui định phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có hành vi như sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm; sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp chứng từ;...

Đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi qui định ở trên mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn. 

Mức phạt tiền 2 lần số tiền thuế trốn được áp dụng đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định ở trên mà có một tình tiết tăng nặng. Mức phạt tiền từ 2,5 lần số tiền thuế trốn được áp dụng đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi qui định ở trên có hai tình tiết tăng nặng.

Đặc biệt, với trường hợp vi phạm các hành vi kể trên mà có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên sẽ bị phạt tiền ở khung tối đa bằng 3 lần số tiền trốn thuế.

Bên cạnh qui định mức phạt với hành vi trốn thuế, nghị định mới cũng qui định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng, trừ trường hợp qui định. Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày thì bị phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 8 đến 15 triệu được áp dụng đối với một trong các hành vi như nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn qui định từ 61 đến 90 ngày; nộp muộn quá 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục theo qui định về quản lí thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng.

Nếu số tiền phạt áp dụng lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa sẽ bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền.

Lê Huy