|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 25% năm 2021, dự kiến không chia cổ tức

22:05 | 02/04/2021
Chia sẻ
TPBank dự kiến trình cổ đông về việc giữ lại gần 2.979 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2021 thay vì chia cổ tức.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 25% năm 2021 - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của TPBank. (Ảnh: Lê Huy).

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tới đây tại Hà Nội.

Theo đó, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái. 

Tổng tài sản tới ngày 31/12/2021 dự kiến đạt 250.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm nay. 

Tổng huy động dự kiến đạt 221.893 tỷ đồng, tăng 20%. Trong đó, tiền gửi khách hàng và phát hành giầy tờ có giá ước đạt 172.010 tỷ đồng, tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác ước đạt 49.883 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 20% và 22%.

Dự nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế dự kiến tăng 25% lên 165.434 tỷ đồng, tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tỷ lệ nợ xấu kế hoạch duy trì dưới 2%.

Bên cạnh đó, TPBank cũng sẽ trình cổ đông về việc giữ lại gần 2.979 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm nay thay vì chia cổ tức.

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 25% năm 2021 - Ảnh 2.

(Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TPBank).

Trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 4.300 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước và vượt gần 8% so với kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 206.316 tỷ đồng, tăng 24,47% so với thời điểm cuối năm trước và vượt hơn 14% kế hoạch năm. Tổng huy động đạt 184.953 tỷ đồng, tăng 25,15%. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng gấp 5 lần.

Tỷ lệ nợ xấu của TPBank tính đế cuối năm 2020 ở mức 1,14%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,8% theo chuẩn Basel II.

Về các chỉ tiêu hiệu quả tài chính, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt lần lượt 1,89% và 29,5%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động thuần (CIR) ở mức 39,69%.

Lê Huy