Nhà đất

TP HCM rà soát đất công, yêu cầu đề xuất phương án xử lí 14 khu đất đã thu hồi

12:27 | 29/05/2020

Chia sẻ

Thực hiện theo Nghị định 167 của Chính phủ, UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp, xử lí nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, trong đó có yêu cầu đề xuất phương án xử lí 14 khu đất đã thu hồi.
TP HCM rà soát đất công, yêu cầu đề xuất phương án xử lí 14 khu đất đã thu hồi - Ảnh 1.

TP HCM rà soát đất công, yêu cầu đề xuất phương án xử lí 14 khu đất đã thu hồi. Ảnh minh họa: Zing News.

Theo Trang tin điện tử Đảng Bộ TP HCM, ngày 28/5, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch sắp xếp lại, xử lí nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020, theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (31/12/2017) của Chính phủ.

Theo đó mục tiêu trong năm 2020, TP HCM hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lí nhà, đất công do các tổng công ty, công ty 100% vốn Nhà nước thuộc TP HCM đang quản lí, sử dụng theo phương án đã được UBND TP phê duyệt.

Đồng thời, thành phố tiến hành kiểm kê, rà soát quĩ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước cũng như chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP giao các Sở, ban ngành TP, UBND các quận, huyện, các tổng công ty, công ty Nhà nước, CTCP và công ty TNHH hai thành viên do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc TP, khẩn trương hoàn tất báo cáo kiểm kê, rà soát quĩ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án sắp xếp lại, xử lí nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh tình trạng kê khai sót, bỏ trống, kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định.

Trong trường hợp có đề xuất thay đổi so với phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) để xem xét, trình Trưởng Ban chỉ đạo 167 quyết định.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn tất công tác thu hồi, đề xuất phương án xử lí đối với 14 khu đất đã thu hồi.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá đối với các nhà, đất đã được UBND TP phê duyệt phương án bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách TP.

Nguyên Ngọc