Nhà đất

TP HCM cơ bản phủ kín quy hoạch các khu vực đô thị

10:39 | 17/10/2018

Chia sẻ

Theo UBND TP HCM, 9 tháng qua, Thành phố đã rà soát bước đầu việc thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025. Hiện nay, đang chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch.
tp hcm co ban phu kin quy hoach cac khu vuc do thi 'TP HCM đang đi theo Manila, Jakarta trở thành những bãi đậu xe lớn, chứ không phải thủ đô hiện đại như Seoul, Thượng Hải'
tp hcm co ban phu kin quy hoach cac khu vuc do thi TP.HCM điều chỉnh 451 đồ án quy hoạch
tp hcm co ban phu kin quy hoach cac khu vuc do thi
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025.

Trong đó, Thành phố đã phê duyệt 600 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị với tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (diện tích khoảng 82.624 ha), cơ bản phủ kín quy hoạch các khu vực đô thị để làm cơ sở xác định hành lang bảo vệ dọc kênh rạch và là pháp lý quy hoạch thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Đến nay, có 445 đồ án đang ổn định, không có kế hoạch điều chỉnh, đồng thời có khoảng 20 đồ án đang rà soát, 67 đồ án đang trong quá trình lập và thẩm định và 8 đồ án Thành phố đang xem xét phê duyệt...

Xem thêm

Kim Đức