|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng hơn 18% trong năm 2022

07:16 | 06/01/2022
Chia sẻ
Trong năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 253.730 tỷ đồng, tăng 18,04% so với năm 2021; tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước sẽ tăng thêm 13,93% lên 808.908 tỷ đồng.

Theo Đầu tư Chứng khoán dẫn thông tin từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 253.730 tỷ đồng, tăng 18,04% so với năm 2021. Trong khi đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 58.291 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng trong năm nay, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước sẽ tăng thêm 13,93% lên 808.908 tỷ đồng; đầu tư trở lại nền kinh tế ước tăng 17,32% lên 677.036 tỷ đồng; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng 17,15% lên 533.758 tỷ đồng.

Kế hoạch trong năm 2022, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2022. 

Đồng thời, xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn luật; tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 để trình Bộ, trình Chính phủ ban hành.

Dự kiến trong quý I/2022, Cục sẽ trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn sau năm 2021.

Cũng theo cơ quan này, năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,68%.

Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86% so với cuối năm trước. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24%. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm năm 2021 ước đạt 455.606 tỷ đồng, tăng 24,89%.

Lê Huy