|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng công ty Đông Bắc lãi hơn 470 tỷ đồng năm 2022

16:23 | 27/03/2023
Chia sẻ
Năm 2022, Tổng công ty Đông Bắc ghi nhận gần 474 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Đông Bắc vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 với 24.052 tỷ đồng doanh thu thuần, 474 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 30%, 3% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Đông Bắc đặt mục tiêu 15.910 tỷ đồng doanh thu, 456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty vượt lần lượt 51%, 4% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC Tổng công ty Đông Bắc.

Về tình hình tài chính, cuối năm 2022, tổng tài sản của công ty đạt 11.008 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Công ty có hơn 1.360 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, tăng đột biến so với con số 105 tỷ đầu năm.

Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Đông Bắc hơn 8.966 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay khoảng 4.882 tỷ đồng bao gồm 700 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Tổng số tiền lãi mà Đông Bắc phải trả trong năm 2022 gần 336 tỷ đồng. 

Ngày 22/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Đông Bắc đã thanh toán xong lãi trái phiếu cho lô trái phiếu DBCCH2126001. Tổng số tiền thanh toán gần 57 tỷ đồng năm 2022.

 Tình hình thanh toán lãi trái phiếu của Đông Bắc. (Nguồn: HNX).

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 14/6/2021 và đáo hạn vào ngày 14/6/2026. Trái phiếu có mệnh giá phát hành 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 700 tỷ đồng. Thông tin từ HNX, trái phiếu có lãi suất cố định 8,17%/năm, kỳ trả lãi  tháng/lần

Cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Đông Bắc đạt 1.944 tỷ đồng gồm 1.400 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, 321 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng công ty Đông Bắc được thành lập năm 1994, trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Công ty có trụ sở chính tại Quảng Ninh, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và thu gom than cứng. 

Hiện tại, Đông Bắc có 9 công ty, 2 trung tâm hoạt động theo mô hình đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 3 công ty cổ phần, 12 phòng nghiệp vụ.

Lâm Anh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.