|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sovico Group báo lãi sau thuế hơn 3.200 tỷ đồng năm 2022, tổng tài sản gần 7 tỷ USD

21:45 | 20/03/2023
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Sovico (Sovico Group) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2022 với doanh thu thuần đạt 687 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.272 tỷ đồng, tăng lần lượt 134%, 398% so với cùng kỳ.

Theo Sovico Group, nếu tính thêm cổ tức được chia bằng cổ phiếu, tổng thu nhập hợp nhất sau thuế của Sovico đạt 5.795 tỷ đồng. Cụ thể, tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế từ nguồn cổ tức của công ty thành viên được chia trong năm 2022: Hơn 72,6 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 1.447 tỷ đồng vào ngày 20/9/2022; hơn 8,2 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 1.076 tỷ đồng vào ngày 31/5/2022.

 Nguồn: Sovico.

Về tình hình tài chính, cuối năm 2022, tổng tài sản của Sovico đạt 165.075 tỷ đồng (tương đương gần 7 tỷ USD), gấp gần 3 lần so với đầu năm do doanh nghiệp hợp nhất các hoạt động kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, hàng không, phát triển đô thị.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của tập đoàn khoảng 44.531 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 49.325 tỷ đồng bao gồm 12.113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tỷ lệ nợ trái phiếu và vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 là 0,9 lần. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) cuối năm 2022 là 4.523 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả khác của Tập đoàn chủ yếu bao gồm nợ các cổ đông và đối tác đã được đối ứng với các khoản công nợ phải thu. 

Về tình hình trái phiếu, Sovico cho biết, tính đến ngày 15/3/2023, số dư mua lại trước hạn là 2.258 tỷ đồng, số dư trái phiếu phát hành của tập đoàn đang lưu hành còn lại là 15.742 tỷ đồng.

Công ty con Sovico Holdings có dư nợ trái phiếu 8.000 tỷ đồng đã mua lại 2.473 tỷ đồng còn lại số dư 5.527 tỷ đồng. Các trái phiếu phát hành từ năm 2021 đều có tài sản đảm bảo.

Trong quý IV/2022, tập đoàn đã hoàn tất mua lại 54,86% cổ phần CTCP Sovico Real Estate trở thành công ty thành viên nắm giữ các công ty, dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Lâm Anh

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.