|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao lợi nhuận PV Power tăng thêm 230 tỷ đồng sau kiểm toán?

15:10 | 16/03/2023
Chia sẻ
Giảm trích lập dự phòng giúp lợi nhuận sau thuế PV Power tăng thêm 230 tỷ đồng sau kiểm toán.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022. Trong các chỉ tiêu, doanh thu và giá vốn không có sự thay đổi nhiều so với BCTC tự lập.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1.124 tỷ đồng ở BCTC tự lập xuống 868 tỷ đồng ở BCTC kiểm toán. Trong đó, công ty giảm trích lập dự phòng từ 282 tỷ đồng xuống 17 tỷ đồng sau kiểm toán.

Chính khoản thay đổi này khiến lợi nhuận sau thuế của công ty tăng thêm 230 tỷ đồng, từ 2.323 tỷ đồng lên 2.553 tỷ đồng sau kiểm toán.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp BCTC của PV Power.

So sánh với năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PV Power tăng lần lượt 15%, 24%.

PV Power cho rằng, lợi nhuận sau thuế tăng là nhờ sản lượng ở các máy điện thuộc tổng công ty tăng. Đồng thời, PV Power ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá của hợp đồng mua bán điện tại các nhà máy điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 2 và Đakdrinh giai đoạn 2015 - 2019 với số tiền lên tới 1.131 tỷ đồng (năm 2021 không phát sinh khoản thu này).

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp BCTC của PV Power.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 của PV Power đạt 56.843 tỷ đồng tăng 202 tỷ đồng so với BCTC tự lập (56.641 tỷ đồng).

Thay đổi lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản thu ngắn hạn, tăng từ 12.284 tỷ đồng lên 12.537 tỷ đồng. Công ty giảm trích lập dự phòng từ 363 tỷ đồng xuống 99 tỷ đồng sau kiểm toán. Khoản này chủ yếu là trích lập cho Công ty mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (63 tỷ đồng) và Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch (19 tỷ đồng).

 Khoản trích lập dự phòng của công ty sau kiểm toán. (Nguồn: BCTC của PV Power).

Cuối năm 2022, tổng nợ vay của PV Power khoảng 9.017 tỷ đồng. Số tiền lãi mà công ty phải trả trong năm 2022 là 438 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 33.281 tỷ đồng bao gồm 3.420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022. 

Mới đây, PV Power đã công bố kết quả kinh doanh tháng 2 với doanh thu ước đạt 2.809 tỷ đồng, tăng 64% so với tháng trước, tăng 35% so với cùng kỳ (2.081 tỷ đồng). Tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 1,5 tỷ kWh, tăng 36% so với tháng trước. So với mục tiêu đề ra, công ty vượt lần lượt 49% và 45% về kết quả doanh thu, tổng sản lượng điện.

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, doanh thu công ty ước đạt 4.974 tỷ đồng, tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 2,6 tỷ kWh.

Lâm Anh