|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận năm 2022 Lọc Hoá dầu Bình Sơn (BSR) tăng thêm 275 tỷ đồng sau kiểm toán

20:00 | 09/03/2023
Chia sẻ
Giá vốn giảm giúp lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán của Lọc hoá dầu Bình Sơn tăng lên so với báo cáo tự lập.

CTCP Lọc Hoá dầu Bình Sơn (Mã: BSR) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022. Trong các chỉ tiêu, doanh thu và các chi phí như bán hàng, tài chính, quản lý doanh nghiệp không có sự thay đổi nhiều so với BCTC tự lập.

Tuy nhiên, giá vốn giảm từ 151.233 tỷ đồng ở BCTC tự lập xuống 151.027 tỷ đồng ở BCTC kiểm toán. Chính khoản thay đổi này khiến lợi nhuận sau thuế của công ty tăng thêm 275 tỷ đồng, từ 14.394 tỷ đồng lên 14.669 tỷ đồng.

So sánh với năm 2021, doanh thu của công ty tăng 65%, lợi nhuận sau thuế BSR tăng 119%.

BSR cho rằng, lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng là do khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính tốt hơn so với cùng kỳ. Ngoài ra, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm tăng khoảng 580.000 tấn so với năm 2021 cũng góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất của công ty. 

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp BCTC của BSR.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 của BSR đạt 78.488 tỷ đồng tăng 692 tỷ đồng so với BCTC tự lập (77.796 tỷ đồng).

Thay đổi lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho tăng từ 16.349 tỷ đồng lên 16.809 tỷ đồng. Trong đó, công ty giảm trích lập dự phòng từ 455 tỷ đồng xuống 145 tỷ đồng sau kiểm toán.

Khoản thay đổi lớn thứ hai là phần trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 145 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Trong đó, công ty phải trả cho Socar Trading Singapore (104 tỷ đồng), Honeywell International Sdn (34 tỷ đồng).

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp BCTC của BSR.

Cuối năm 2022, tổng nợ vay của BSR khoảng 8.954 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Số tiền lãi mà công ty phải trả trong năm 2022 là 253 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 51.190 tỷ đồng bao gồm 14.651 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022. 

Lâm Anh