Tài chính

Tổ giám sát NHNN tại VNCB phải chịu trách nhiệm liên quan đến hàng chục nghìn tỷ đồng?

08:40 | 11/06/2018

Chia sẻ

Các bị can Tổ giám sát NHNN đã thụ động, hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, để cho ông Phạm Công Danh và đồng phạm tùy tiện thực hiện hành vi rút tiền, sử dụng tiền trái pháp luật mà không chủ động có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.
 
to giam sat nhnn tai vncb phai chiu trach nhiem lien quan den hang chuc nghin ty dong Kết thúc điều tra 4 cán bộ tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước

4 cá nhân thuộc Tổ giám sát NHNN phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ông Hà Tấn Phước, ông Lê Văn Thanh, ông Phạm Thế Tuân và ông Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát NHNN đặt tại Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) đã phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được giao nhiệm vụ giám sát tại VNCB nhưng Tổ giám sát đã thụ động, hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, để cho ông Phạm Công Danh và đồng phạm tùy tiện thực hiện hành vi rút tiền, sử dụng tiền trái pháp luật mà không chủ động có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại đối với ông Hà Tấn Phước là 3.455 tỷ đồng; ông Lê Văn Thanh là 6.592 tỷ đồng; ông Phạm Thế Tuân là 3.455 tỷ đồng; ông Ngô Văn Thanh là 10.047 tỷ đồng.

Những sai phạm của 4 cá nhân chính trong Tổ giám sát

Cụ thể, trong thời gian ông Hà Tấn Phước là Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng Đại Tín/VNCB từ 14/2 đến 15/12/2013, ông Phạm Công Danh đã rút số tiền 9.462 tỷ đồng ở 7 giao dịch.

Trong đó, khoản tiền 1.854 tỷ đồng Tổ giám sát đồng ý cho VNCB gửi tại Sacombank nhưng không giám sát và yêu cầu thu hồi tiền gửi tại các TCTD khác theo đúng quy định tại Quyết định số 12 đã gây thiệt hại hơn 1.835 tỷ đồng.

4 giao dịch nữa, VNCB không xin ý kiến hoặc xin ý kiến nhưng Tổ giám sát không đồng ý, và các khoản tiền đã được ông Phạm Công Danh sử dụng vào mục đích cá nhân không thu hồi được gồm: Khoản 650 tỷ cho Công ty Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc vay, gây thiệt hại hơn 471 tỷ đồng; 903 tỷ đồng VNCB ủy thác đầu tư cho Quỹ Lộc Việt; hơn 63 tỷ đồng nâng cấp hệ thống Core Banking; 181,6 tỷ đồng thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành không thu hồi được.

to giam sat nhnn tai vncb phai chiu trach nhiem lien quan den hang chuc nghin ty dong
Tổ giám sát NHNN tại VNCB phải chịu trách nhiệm liên quan đến hàng chục nghìn tỷ đồng?

Đối với ông Lê Văn Thanh, trong thời gian làm Tổ trưởng Tổ giám sát, ông Thanh có trách nhiệm liên quan đến việc giám sát đối với 5 giao dịch mà ông Phạm Công Danh và đồng phạm rút tiền ra khỏi VNCB (tổng 9.226 tỷ đồng).

Kết quả điều tra cho thấy, đối với khoản tiền 1.706 tỷ đồng VNCB gửi thị trường 2 tại TPBank và 3.070 tỷ đồng gửi tại BIDV, Tổ giám sát đã đồng ý nhưng không giám sát và yêu cầu thu hồi tiền gửi tại các TCTD khác dẫn đến thiệt hại 4.290 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 3 giao dịch, VNCB không xin ý kiến hoặc xin ý kiến nhưng Tổ giám sát không đồng ý và số tiền sau đó ông Danh sử dụng cho mục đích cá nhân không thu hồi được. Bao gồm: khoản 300 tỷ đồng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm; khoản 3.750 tỷ đồng cho 10 doanh nghiệp vay 12 khoản vay, gây thiệt hại 1.600 tỷ đồng; khoản thạm ứng 400 tỷ thuê trụ sở.

Như vậy, ông Lê Văn Thanh với nhiệm vụ quyền hạn Tổ trưởng Tổ giám sát có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại số tiền 6.591 tỷ đồng.

Ông Phạm Thế Tuân làm Tổ phó Tổ giám sát từ 5/9/2012 đến 8/8/2013 là người được giao nhiệm vụ giúp Tổ trưởng theo dõi, giám sát các giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên, có trách nhiệm liên quan đến việc giám sát đối với 6 giao dịch mà ông Danh đã rút tiền của VNCB.

Trong đó bao gồm Khoản vay cho Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc 650 tỷ đồng gây thiệt hại 471 tỷ; Khoản tiền gửi tại Sacombank 1.854 tỷ đồng gây thiệt hại 1.835 tỷ đồng; Khoản ủy thác Quỹ Lộc Việt gây thiệt hại 903 tỷ đồng; Khoản nâng cấp Corebanking gây thiệt hại 63 tỷ đồng; Khoản cho Công ty Hưng Thịnh và Quốc Cường vay 600 tỷ không gây thiệt hại; Khoản tạm ứng thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành 201,6 tỷ gây thiệt hại 181,6 tỷ đồng.

Trong cả 6 giao dịch trên, Tổ phó Phạm Thế Tuân đã không có ý kiến trên các tờ trình của VNCB. Do đó, ông Tuân có trách nhiệm đối với hậu quả thiệt hại 3.454 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Thanh, với trách nhiệm là người được giao nhiệm vụ xuyên suốt giúp Tổ trưởng theo dõi, giám sát các giao dịch từ 5 tỷ trở lên, có liên quan trong việc ông Phạm Công Danh rút tiền của 12 giao dịch từ ngày 28/12/2012 đến 10/3/2014. Tổng cộng thiệt hại là 10.046 tỷ đồng.

Theo đó, ông Thanh có trách nhiệm đối với hậu quả trong việc Phạm Công Danh rút số tiền các khoản gồm 3 khoản tiền gửi tại Sacombank, BIDV và TPBank gây thiệt hại 6.126 tỷ; khoản vay của Công ty Địa Hoàng Phương và Thịnh Quốc gây thiệt hại 471 tỷ; khoản ủy thác Công ty Quỹ Lộc Việt gây thiệt hại 903 tỷ; khoản tạm ứng thuê trụ sở ở Tô Hiến Thành gây thiệt hại 181,6 tỷ đồng; khoản nâng cấp Corebanking gây thiệt hại 63 tỷ đồng; khoản rút tiền thông qua cho vay cầm cố sổ tiết kiệm gây thiệt hại 300 tỷ đồng; khoản cho 10 doanh nghiệp vay 12 khoản kinh doanh vật liệu xây dựng thiệt hại 1.600 tỷ đồng; khoản thuê trụ sở 816 Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.

to giam sat nhnn tai vncb phai chiu trach nhiem lien quan den hang chuc nghin ty dong
Ông Phạm Công Danh và đồng phạm tùy tiện thực hiện hành vi rút tiền, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho Ngân hàng Xây Dựng.

Tổ giám sát NHNN khai gì với cơ quan điều tra?

Tại cơ quan điều tra, bị can Hà Tấn Phước khai chịu trách nhiệm chính với những gì đã xảy ra tại VNCB khi ông làm Tổ trưởng Tổ giám sát.

Ông Lê Văn Thanh khai rằng khi làm Tổ trưởng Tổ giám sát từ 15/10/2013 đến 15/5/2014, do năng lực hạn chế, công việc phức tạp, không hiểu hết được ý đồ thủ đoạn của ông Phạm Công Danh và ông Phan Thành Mai nên đã không kịp thời, không quyết liệt trong việc phát hiện xử lý các việc xảy ra như trên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Thế Tuân khai có tham gia giám sát 5 giao dịch 5 tỷ đồng trở lên ngày 4/10/2012 đến 8/8/2013. Khi phát hiện sai phạm của VNCB, Tổ giám sát có báo cáo NHNN nhưng việc báo cáo chưa kịp thời và kiến nghị chưa đầy đủ. Tổ giám sát chưa thực hiện hết thẩm quyền theo Điều 3 Quyết định số 12 của NHNN. Tổ giám sát có văn bản yêu cầu VNCB chấm dứt vi phạm, thu hồi các khoản tiền vi phạm và không có biên pháp cụ thể để ngăn chặn, thu hồi.

Ông Ngô Văn Thanh khai tham gia Tổ giám sát từ tháng 2/2012 đến tháng 5/2014, chỉ một mình bị can được phân công giám sát các khoản giải ngân trên 5 tỷ đồng. Về trách nhiệm giám sát của bị can theo quy định tại Quyết định số 12 của NHNN ngày 14/2/2012 là giám sát trước khi chuyển tiền nhưng do ngân hàng cố tình không báo cáo nên bị can không giám sát được.

Ông Hà Tấn Phước khai chịu trách nhiệm chính với những gì đã xảy ra tại VNCB khi bị can làm Tổ trưởng Tổ giám sát.

Xem thêm

Minh Anh