|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tiền gửi ngân hàng của FPT Telecom tăng lên hơn 12.000 tỷ đồng cuối quý III

15:54 | 25/10/2023
Chia sẻ
Cuối quý III, tiền và khoản tiền gửi ngân hàng của FPT Telecom hơn 12.000 tỷ đồng và chiếm trên 50% tổng tài sản.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX), doanh thu thuần đạt 4.008 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi các chi phí đều tăng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 613 tỷ, tăng 6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 11.690 tỷ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.810 tỷ, tăng lần lượt 8% và 9% so với cùng kỳ. Như vậy công ty đã thực hiện được 70% mục tiêu doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Tổng tài sản FPT Telecom đến ngày 30/9 đạt 23.670 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 12.176 tỷ, tăng 67% so với đầu năm và tăng 14% sau một quý. Trong ba quý đầu năm, khoản tiền này đã đem về cho FPT Telecom 608 tỷ đồng lãi tiền gửi. 

Dư nợ tài chính cuối quý III là 9.969 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngắn hạn và chi phí lãi vay là 333 tỷ cho 9 tháng đầu năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Các khoản phải thu ngắn hạn cuối kỳ trên 1.787 tỷ, tăng 32% so với đầu năm, trong đó đã trích lập hơn 523 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Cuối quý, công ty ghi nhận doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.478 tỷ, chủ yếu là doanh thu nhận trước về các dịch vụ viễn thông. Vốn chủ sở hữu ở mức 8.731 tỷ, với 3.663 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng