Doanh nghiệp

Tỷ giá ổn định, lãi ròng PV Power tăng hơn 4 lần

14:22 | 31/10/2019

Chia sẻ

Không còn phải chịu lỗ tỷ giá nặng trong quí III năm nay giúp PV Power cải thiện lợi nhuận ròng mạnh mẽ so với cùng kì.
1852_Nha_may_Dien_Ca_Mau

Quí III/2019, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) đạt doanh thu thuần 7.924 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kì. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 14% lên 15%.

Điểm đáng chú ý là chi phí tài chính trong kì đã giảm 64% xuống còn 284 tỉ đồng, do không còn ảnh hưởng nặng từ lỗ tỷ giá. Điều này giúp cho lợi nhuận ròng của PV Power đạt mức 793 tỉ đồng, gấp 4,3 lần quí III năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 700 tỉ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Power đạt doanh thu 26.239 tỉ đồng, lãi ròng đạt 2.491 tỉ đồng. 

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây khô hạn, các nhà máy thủy điện của PV Power như Đakđrink, Hủa Na đều báo kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với cùng kì. 

Để bù lại, các nhà máy nhiệt điện được huy động cao; đáng chú ý lợi nhuận ròng của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) trong quí III tăng 6,5 lần so với cùng kì năm ngoái, đạt 162 tỉ đồng. 

Kết thúc quí III, tổng tài sản của PV Power đạt mức hơn 60.000 tỉ đồng, ngoài phần tài sản cố định giá trị 38.082 tỉ đồng, công ty còn có 7.060 tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn. Một khoản mục khác là 7.613 tỉ đồng phải thu ngắn hạn từ Công ty Mua bán Điện, tăng 10% so với đầu năm. 

Nợ phải trả cuối kì gần 30.800 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng 37% lên 8.953 tỉ đồng, chiều ngược lại nợ vay dài hạn giảm 20% còn 10.594 tỉ đồng. 

Đông A