Nhà đất

Thừa Thiên - Huế muốn thu hơn 1.300 tỷ đồng tiền sử dụng đất năm 2021

14:16 | 07/04/2021

Chia sẻ

Kế hoạch thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên - Huế là 1.302,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 800 tỷ đồng. Kế hoạch thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021 là 1.302,8 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp và chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021 đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thừa Thiên - Huế muốn thu hơn 1.300 tỷ đồng tiền sử dụng đất năm 2021 - Ảnh 1.

Kế hoạch thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021 tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị: Tỷ đồng. (Ảnh chụp màn hình).

Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các thủ tục để đấu giá các lô đất, khu đất trong đó quy định cụ thể thời gian và đơn vị thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trung tâm thực hiện đôn đốc và tiếp nhận quỹ đất phân lô các dự án tạo quỹ đất đấu giá cấp tỉnh, triển khai các thủ tục trình phê duyệt và tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ quy định. Tiếp nhận, quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đấu giá các khu đất để tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất, cho thuê đất; kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư.

Đồng thời, cơ quan này cũng được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng tạo nguồn quỹ đất tổ chức đấu giá thu ngân sách tỉnh cho các năm tiếp theo,...

Chu Lai