Nhà đất

Tháo gỡ vướng mắc Luật Quy hoạch

10:08 | 11/05/2019

Chia sẻ

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Quy hoạch. Theo đó, 13 điều của Luật Quy hoạch sẽ được quy định chi tiết một số nội dung tại Nghị định này.
Tháo gỡ vướng mắc Luật Quy hoạch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo đó, nghị định quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 14 (Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch), Điều 15 (Nhiệm vụ lập quy hoạch), Điều 16 (Quy trình lập quy hoạch), Điều 17 (Tổ chức tư vấn lập quy hoạch), Điều 18 (Đánh giá môi trường chiến lược trong lập quy hoạch) và Điều 19 (Lấy ý kiến về quy hoạch), Điều 22 (Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia), Điều 23 (Nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia), Điều 24 (Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia),... của Luật Quy hoạch.

Nghị định nêu rõ, thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Trong đó, thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng. Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Cũng theo Nghị định, Các thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là thông tin, cơ sở dữ liệu được số hóa, liên kết, tích hợp với nhau, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được thẩm định theo quy định của pháp luật. Quy mô tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện; sử dụng hệ thống quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 cho tất cả các loại thông tin, cơ sở dữ liệu bản đồ,...

Nghị định nêu rõ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch thuộc phạm vi quản lý vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên môi trường mạng trong thời hạn 10 ngày kể từ khi quy hoạch được phê duyệt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/5/2019.

Trước đó, tháng 6/2018, Quốc hội đã có phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc ban hành Luật sửa đổi 13 luật liên quan đến quy hoạch nhằm tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành. Điều này góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030.

Thu Hà

Theo Kinh tế & Tiêu dùng