|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định kiểm tra PVcomBank

10:42 | 23/11/2023
Chia sẻ
Thanh tra Chính phủ cho biết đây là cuộc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kết luận thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/11, ông Lê Tiến Đạt, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chủ trì cùng Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra ngày 31/12/2020 của TTCP tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank). 

Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng kiểm tra nhận được quyết định thanh tra. Tổ kiểm tra gồm 4 thành viên. Ông Dương Văn Phấn, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP làm Tổ trưởng.

(Ảnh: Thanh tra Chính phủ).

Tại buổi công bố, đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí, PVcomBank khẳng định chấp hành nghiêm quyết định kiểm tra của TTCP, đồng thời giao các đầu mối chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Tổ kiểm tra.

Ông Lê Tiến Đạt, Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP cho biết đây là cuộc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch năm 2023.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện kết luận thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; qua đó xem xét đánh giá nội dung nào đã thực hiện, đang thực hiện và nội dung nào chưa thực hiện, làm rõ nguyên nhân và các khó khăn vướng mắc. Trên cơ sở đó TTCP tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đề nghị, trong quá trình Tổ thực hiện nhiệm vụ đề nghị Ngân hàng Nhà nước, PVcomBank, Tập đoàn Dầu khí phối hợp chặt chẽ với Tổ để làm việc, cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Minh Quang