|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVN phải giảm tỷ lệ sở hữu tại PVcomBank từ 52% xuống 15% vào năm 2025

09:00 | 28/10/2023
Chia sẻ
Theo đề án tái cơ cấu mới được thông qua, tới năm 2025, PVN phải giảm tỷ lệ sở hữu tại PVcomBank từ 52% xuỗng còn 15%. Đề án đặt mục tiêu xây dựng PVN thành doanh nghiệp hàng đầu phù hợp với xu thế phát triển.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank). (Ảnh: PVcomBank).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1243/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn đến hết năm 2025”. 

Trong văn bản, Chính phủ có giao PVN khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu lại phần góp vốn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), đồng thời đưa ra kế hoạch, lộ trình thoái vốn.

Hiện tỷ lệ góp vốn của PVN tại PVcomBank là 52%, và Chính phủ yêu cầu giảm tỷ lệ này xuống 15% vào năm 2025. 

PVcomBank được thành lập vào năm 2013, trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).

Theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023, ngoài phần vốn góp 52% của PVN, PVcomBank còn có một cổ đông lớn khác là Morgan Stanley International Holdings (Morgan Stanley), với tỷ lệ sở hữu là 6,67%. Phần còn lại do các cổ đông khác nắm giữ, không được liệt kê trong báo cáo nói trên. 

Ngoài ra, theo đề án, PVN vẫn sẽ tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phù hợp Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Những đơn vị trực thuộc được giữ nguyên bao gồm Trường Cao đẳng dầu khi (PVCollege), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).

Trong khi đó, Chính phủ yêu cầu PVN xây dựng phương án chuyển giao/cơ cấu lại Trường Đại học Dầu khí (PVU), giải thể Chi nhánh PVN - Công ty Điều hành đường ống Tây Nam bảo đảm phù hợp với định hướng chuyển nhượng phần vốn góp tại BCC Lô B - Ô Môn.

"PVN cơ cấu lại để mạnh mẽ hơn, nhất là tham gia xây dựng các nhà máy điện tái tạo, góp phần phát triển ngành công nghiệp điện tái tạo quốc gia. Doanh thu tăng trưởng bình quân 3-6,5% một năm, tăng thu ngân sách mỗi năm khoảng 10%", đề án có viết.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng, PVN cho biết tổng doanh thu toàn tập đoàn 9 tháng ước đạt 643.200 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 9 tháng, bằng 95% kế hoạch năm; lãi trước thuế hợp nhất ước đạt 42.500 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch năm.

Minh Quang