|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

TCBS muốn phát hành thêm tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu

15:10 | 16/06/2021
Chia sẻ
Tính đến hiện tại, TCBS có kế hoạch huy động tổng cộng 12.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 2021 - 2022.

Mới đây, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị không quá 10.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa là 5 năm, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Liên quan đến lãi suất, điều khoản mua lại, phương án thanh toán lãi và gốc trái phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Techcom Securities cho biết trong bối cảnh thị trường chứng khoán và thị trường vốn có nhiều thuận lợi để tăng trưởng, trong khi định hướng của công ty cũng có tốc độ tăng trưởng lớn, dự kiến danh mục ký quỹ đạt 10.000 - 15.000 tỷ đồng và quy mô danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đạt 5.000 - 7.000 tỷ đồng.

Theo đó, TCBS quyết định huy động vốn qua kênh trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho các hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được chính phủ bảo lãnh, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, mở rộng thị phần môi giới và cho vay ký quỹ....

Trước đó, cổ đông TCBS cũng đã thông qua phương án chào bán tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 8/4. Theo công cố thông tin của doanh nghiệp, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu kỳ hạn tối đa 2 năm, thời gian phát hành từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2022.

Như vậy, tính đến hiện tại, TCBS có kế hoạch huy động tổng cộng 12.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu riêng lẻ trong giai đoạn 2021 - 2022.

Thu Thảo