|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Em gái ông Phạm Thanh Tùng tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TVC

Em gái ông Phạm Thanh Tùng tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TVC

Bà Phạm Thanh Hoa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TVC, ước tính số tiền chi ra khoảng 6,4 tỷ đồng.
Chứng khoán -11:50 | 31/07/2023
Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) lỗ gấp đôi sau kiểm toán lên gần 900 tỷ đồng

Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) lỗ gấp đôi sau kiểm toán lên gần 900 tỷ đồng

Số lỗ sau kiểm toán của Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) gần 900 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với báo cáo tự lập trước đó.
Chứng khoán -20:37 | 26/06/2023
Một thành viên xin rút khỏi HĐQT Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Một thành viên xin rút khỏi HĐQT Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Với sự rút lui của bà Nguyễn Thị Đinh Hương, HĐQT của Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt chỉ còn 3 người là bà Nguyễn Thị Hằng Nga và hai nhân sự vừa được bầu mới hồi tháng 3/2023.
Doanh nghiệp -22:00 | 22/06/2023
Chủ tịch bị bắt vì thao túng chứng khoán, Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) lỗ gần 300 tỷ đồng khi đầu tư cổ phiếu HPG, MWG, FPT, MBB

Chủ tịch bị bắt vì thao túng chứng khoán, Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) lỗ gần 300 tỷ đồng khi đầu tư cổ phiếu HPG, MWG, FPT, MBB

Trong quý I/2023, Tập đoàn Trí Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần 3 lần so với quý I/2022 lên 80,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, danh mục đầu tư cổ phiếu của công ty đang lỗ 293 tỷ đồng.
Chứng khoán -18:55 | 10/05/2023
Em gái ông Phạm Thanh Tùng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TVC

Em gái ông Phạm Thanh Tùng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TVC

Trong hơn một tháng qua, gia đình Chủ tịch Tập đoàn Trí Việt liên tục đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu TVC, trong bối cảnh giá mã cổ phiếu này đi ngang ở vùng giá đáy lịch sử.
Chứng khoán -07:35 | 08/03/2023

Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt