Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt lãi 1.122 tỉ đồng 9 tháng đầu năm, tiền gửi ngân hàng tăng mạnh

08:45 | 04/11/2020

Chia sẻ

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.122 tỉ đồng, tăng 8,3% so với cùng kì năm trước. Tập đoàn cũng chuyển hướng đầu tư tài chính sang các kì hạn ngắn, cụ thể là gửi tiền ngân hàng.
Tập đoàn Bảo Việt lãi 1.122 tỉ đồng 9 tháng đầu năm, tăng mạnh gửi tiền vào ngân hàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tập đoàn Bảo Việt).

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.122 tỉ đồng, tăng 8,3% so với cùng kì năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 24.830 tỉ đồng, tăng 3,5%. Trong khi, tổng chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 9,5% lên 26.632 tỉ đồng. Do đó, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động này khiến Bảo Việt lỗ hơn 1.802 tỉ đồng.

Mặt khác, hoạt động tài chính lại là một điểm sáng khi doanh thu từ hoạt động này tăng 9,5% lên gần 5.770 tỉ đồng, chi phí giảm 9% xống 1.427 tỉ đồng. Qua đó, đem về cho tập đoàn gần 5.770 tỉ đồng lãi thuần. 

Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty liên kết, đơn vị đồng kiểm soát giảm hơn 45% xuống 27 tỉ đồng, lợi nhuận khác giảm 80% xuống xấp xỉ 1,5 tỉ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt lãi 1.122 tỉ đồng 9 tháng đầu năm, tăng mạnh gửi tiền vào ngân hàng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC Tập đoàn Bảo Việt.

Tính đến 30/9, tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn đạt 144.961 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm và tiếp tục giữ vị trí công ty có tổng tài sản lớn nhất trong ngành bảo hiểm.

Trong đó, công ty giảm đáng kể danh mục tiền và các khoản tương đương tiền xuống 3.177 tỉ đồng. Đồng thời, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng giảm 7,3% xuống 42.334 tỉ đồng. Thay vào đó, Bảo Việt chuyển hướng sang đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng khoản mục này thêm 35,4% lên 85.412 tỉ đồng.

Trong danh mục các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn, tiền gửi vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất với 80.209 tỉ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm. Đối với đầu tư dài hạn, trái phiếu chính phủ chiếm chủ yếu với gần 26.394 tỉ đồng, giảm hơn 8%.

Lê Huy