|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ bị phong tỏa sau khi doanh nghiệp mở tại ngân hàng

22:18 | 17/11/2023
Chia sẻ
Tài khoản này chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 17/11.

Nghị định 80 nêu rõ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước. Toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá; hạch toán và theo dõi riêng quỹ này bằng tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và đảm bảo bảo toàn số dư Quỹ bình ổn giá.

Ngân hàng phải phong tỏa tài khoản quỹ đó. Tài khoản này chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương. 

Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2023. (Ảnh: Hoàng Anh)

Ngoài ra, Nghị định quy định định kỳ 6 tháng, trước ngày 15/8 và ngày 15/2 hằng năm, thương nhân đầu mối phải gửi báo cáo kiểm toán (độc lập) chuyên đề về Quỹ BOG về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Báo cáo bao gồm: số dư quỹ đầu kỳ báo cáo; tổng sản lượng, chủng loại xăng, dầu được thực hiện trích lập, chi sử dụng trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích lập quỹ trong kỳ báo cáo; tổng số tiền chỉ sử dụng quỹ trong kỳ bảo cáo.

Ngoài ra, báo cáo cần làm rõ số tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ; số dư quỹ cuối kỳ báo cáo, chi tiết sao kê tài khoản ngân hàng trong kỳ báo cáo; báo cáo kiểm kê sản lượng, chủng loại xăng, dầu thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ của từng kỳ điều hành.

Nghị định yêu cầu thương nhân đầu mối định kỳ trước ngày 15 hàng tháng gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tình hình thực hiện Quỹ BOG của tháng trước liền kề, nội dung tương tự như trên.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ BOG và báo cáo, công khai theo quy định. Nếu vi phạm, tùy mức độ của hành vi sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 109 và Nghị định 49 liên quan lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Thương nhân đầu mối đã bị xử phạt hành chính nhưng tái phạm nhiều lần liên quan Quỹ BOG, hoặc không thực hiện kết chuyển quỹ sẽ bị xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Thời hạn tạm dừng kinh doanh xăng dầu là 30 ngày hoặc 60 ngày tùy theo mức độ vi phạm.

Hoàng Anh