|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sữa Quốc Tế (IDP) lãi ròng 236 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch lợi nhuận năm sau một quý

20:00 | 25/04/2022
Chia sẻ
Với kết quả lợi nhuận sau thuế quý I là 236 tỷ đồng, doanh nghiệp đã đạt 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo BCTC quý I/2022 của CTCP Sữa Quốc Tế (Mã: IDP), doanh thu thuần đạt 1.245 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 236 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,3% và tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi nhuận gộp kỳ này tăng 5,7%, đạt 513 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 43% xuống 41,2% kỳ này. 

Trong kỳ, doanh thu và chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên, chi phí bán hàng giảm 25,7% xuống còn 178 tỷ đồng kỳ này. 

 

 Nguồn: BCTC quý I của IDP. 

Năm 2022, Sữa Quốc Tế lên mục tiêu đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu và 452 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 14% và giảm 45% so với năm 2021. Với chỉ tiêu doanh thu đạt được kỳ này là 1.409 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ kế toán là 3.240 tỷ đồng. Trong kỳ, các khoản tương đương tiền tăng từ 0 lên 150 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn cũng tăng 13%, đạt 1.367 tỷ đồng. 

Nợ phải trả thời điểm 31/3/2022 là 1.683 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52% tổng nguồn vốn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 35% so với đầu kỳ, đạt 729 tỷ đồng. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 1.557 tỷ đồng trong đó, lãi lũy kế chưa phân phối là 687 tỷ đồng. 

Ngày 5/5 tới đây, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 40%, thời gian thanh toán 16/5/2022. Với hơn 58,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi gần 236 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, IDP đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 50%.

T.Đan

4 nhóm ngành sẽ thăng hoa trong nửa cuối 2023
SSI Research giảm ước tính tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 cho 88 công ty thuộc phạm vi nghiên cứu xuống còn 4% do những khó khăn chồng chất trong hai quý II và III. Dẫu vậy, đơn vị này kỳ vọng 4 nhóm ngành là hàng không, đá xây dựng, công nghệ thông tin viễn thông và bất động sản khu công nghiệp sẽ là điểm sáng của thị trường.