|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FPT Telecom (FOX) đạt 560 tỷ đồng lãi sau thuế quý I, tăng 21%

15:56 | 25/04/2022
Chia sẻ
Ba tháng đầu năm, FPT Telecom đã thực hiện 23% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I. Theo đó, doanh thu thuần đạt 3.471 tỷ đồng, tăng 18,7% so với so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1.725 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp vẫn được duy trì ở mức là 50%. 

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng 68% lên 180 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi tiền gửi. Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng 17 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá là 24 tỷ đồng trong khi năm trước doanh nghiệp thu được khoản lãi chênh lệch tỷ giá là hơn 900 triệu đồng. Do đó, chi phí tài chính tăng 73% lên 99 tỷ đồng kỳ này. 

Chi phí bán hàng giảm 10% còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60%, lần lượt đạt 458 và 637 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 21% và lãi ròng là 537 tỷ đồng.

 Nguồn: Báo cáo tài chính quý I của FPT Telecom.

Năm 2022, FPT Telecom lên mục tiêu doanh thu đạt 14.560 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 23% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Về tình hình tài chính, tổng giá trị tài sản cuối kỳ đạt 22.160 tỷ đồng trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng 54%. Khoản đầu tư trị giá 11.586 tỷ đồng này phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn. Phải thu ngắn hạn thời điểm 31/3 là 1.398 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đã trích lập hơn 410 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu khó đòi. 

Về cơ cấu nguồn vốn, 70% nguồn vốn là nợ phải trả. Trong đó 10.414 tỷ đồng là vay ngắn hạn, tăng 15% so với đầu kỳ. Vốn dài hạn là 691 tỷ đồng. Tổng trị giá vốn chủ sở hữu là 6.849 tỷ đồng, lãi lũy kế chưa phân phối là 2.358 tỷ đồng. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, thị giá cổ phiếu FOX là 79.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường đạt 25.938 tỷ đồng. 

T.Đan

Ông Đỗ Bảo Ngọc: 870 điểm có thể là đáy dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam
Vị chuyên gia cho rằng năm 2022 là một năm hội tụ nhiều yếu tố tiêu cực nhất trong lịch sử khiến thị trường chứng khoán giảm sâu, những yếu tố này đã được phản ảnh vào thị trường và sẽ giảm bớt trong năm nay, do đó để thị trường có thể phá đáy cũ không phải là điều dễ dàng.