|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR): Vượt 78% mục tiêu hợp nhất năm sau một quý, khoản tiền mặt cán mốc tỷ USD

16:47 | 25/04/2022
Chia sẻ
Kết thúc quý I, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có ngân hàng của Lọc hoá dầu Bình Sơn vượt 23.365 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm, công ty thu về 189 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (Mã: BSR), doanh thu thuần quý I đạt 34.783 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 25% lên 2.312 tỷ đồng. Lãi ròng 2.324 tỷ đồng.

 Cơ cấu doanh thu quý I của BSR. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I).

Doanh nghiệp cho biết năm 2021 giá dầu thô (giá Dated Brent) đã phục hồi từ đợt giảm sốc năm 2020, tăng từ 49,89 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 65,63 USD/thùng bình quân tháng 3/2021. Tuy nhiên, xét về mức độ tăng thì những tháng đầu năm 2022 có biến động tăng nhiều nhất trong những năm qua.

Giá dầu thô bình quân từ 74,1 USD/thùng tháng 12/2021 tăng lên 87,22 USD/thùng tháng 1/2022 và tiếp tục tăng lên đến 118,81 USD/thùng vào tháng 3/2022. Giá dầu thô và sản phẩm tiếp tục tăng cao đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong quý I.

Bên cạnh đó, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính quý này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của BSR.

Năm 2022, theo số liệu hợp nhất, BSR đề ra mục tiêu gần 91.678 tổng doanh thu, 1.295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt 9,3% và gần 81% so với năm 2021. Như vậy sau một quý, công ty đã đạt 38% kế hoạch doanh thu và vượt 78% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

 

Dù đã vượt mục tiêu lợi nhuận năm sau quý I song tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, lãnh đạo BSR cũng chia sẻ rằng kế hoạch kinh doanh có thể được điều chỉnh nếu giá dầu quay về ổn định, cuộc chiến tranh kết thúc.

Tổng Giám đốc BSR dự báo quý II, III giá dầu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, còn neo ở mức cao. Đặc biệt là vấn đề gián đoạn nguồn cung, gia tăng chi phí vận tải cũng ảnh hưởng nhiều tới giá dầu và là rủi ro lớn với các nhà máy lọc dầu.

Tổng Giám đốc công ty cũng dự báo crack margin(khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá sản phẩm chính) của 2022 tốt hơn 2021 dước tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine. Theo các dự báo, crack margin quý II và III vẫn còn tốt và sẽ suy giảm vào cuối năm.

Trích lập hơn 1.900 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của BSR cuối quý I là 70.398 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn với 23.365 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm.

Chỉ tiêu hàng tồn kho tại ngày 31/3 là 11.947 tỷ đồng, trong đó BSR đã phải trích lập 1.943 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong khi khoản trích lập dự phòng đầu năm chỉ hơn 18 tỷ. BSR trích lập mạnh chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong bối cảnh giá dầu đang biến động khó lường dưới tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Tổng Giám đốc công ty cho biết hiện BSR đang tập trung vào công tác dự báo, tuy nhiên lãnh đạo BSR đánh giá giá dầu khó dự đoán dưới tác động của chiến tranh Nga - Ukraine.

Tổng nợ đi vay của BSR cuối tháng 3 là 8.012 tỷ đồng, đều là của ngân hàng và giảm gần 26% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, BSR vay 2.958 tỷ đồng bằng USD, còn lại vay bằng VND.

Ba tháng đầu năm, tổng chi phí lãi vay của BSR là gần 86 tỷ đồng trong tổng chi phí tài chính là 189 tỷ đồng. Song nguồn thu từ doanh thu tài chính quý I đạt 356 tỷ đồng với 189 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng, còn lại là lãi chênh lệch tỷ giá.

Kết thúc quý I, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 39.876 tỷ với 8.886 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Hoàng Kiều