|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

SSI báo lãi quý III gấp đôi cùng kỳ, vượt 12% kế hoạch năm sau 9 tháng, cho vay margin hơn 18.100 tỷ đồng

17:09 | 18/10/2021
Chia sẻ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chứng khoán SSI ghi nhận doanh thu hoạt động 4.920 tỷ đồng, tăng 56% và lãi trước thuế đạt 2.062 tỷ đồng, tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm 2020. Dư nợ vay margin cũng đạt mức kỷ lục 18.107 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm 2021.

CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý III/2021 với kết quả khởi sắc đến từ hầu hết các mảng kinh doanh. Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 1.846 tỷ đồng và 830 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 90% và 103% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm 2020.

Đóng góp lớn nhất cho doanh thu, nghiệp vụ môi giới chứng khoán đem lại cho SSI hơn 667 tỷ đồng trong quý III, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động môi giới khởi sắc nhờ vào số lượng tài khoản mở mới tại công ty trong quý tăng trưởng 17,4% so với quý trước, và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, mảng cho vay ký quỹ cũng tăng trưởng gần 2,7 lần, đạt doanh thu 431 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh cũng đem lại kết quả tích cực với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng nhẹ 4% lên mức 334 tỷ đồng, còn lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 14%, đạt 215 tỷ đồng.

Lãi trước thuế tăng gấp đôi trong quý III, chứng khoán SSI vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 sau 9 tháng - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC SSI.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 151% lên ngưỡng 368 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SSI cũng ghi nhận lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) lên ngưỡng 223 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 113 tỷ đồng. Tuy vậy, mức độ tăng của doanh thu lớn hơn chi phí giúp SSI báo lãi trước thuế tăng trưởng 103%, đạt giá trị 830 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động là 4.920 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 2.062 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 56% và 92% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 của SSI đạt khoản 2.100 tỷ đồng.

Với kết quả này, SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 sau 9 tháng hoạt động.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III là 47.223 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 18.107 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm 2021 và tăng hơn 2.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý II.

Lãi trước thuế tăng gấp đôi trong quý III, chứng khoán SSI vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 sau 9 tháng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC SSI.

Danh mục tự doanh của SSI tính đến ngày 30/9/2021 có giá trị 21.447 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với quý II và tăng hơn 14% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm.

Thảo Bùi