|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thêm công ty chứng khoán báo lãi quý III đột biến, gấp 6 lần cùng kỳ

07:50 | 17/10/2021
Chia sẻ
Nhờ kết quả đột biến trong quý III, Chứng khoán SmartInvest ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 176 tỷ đồng và thực hiện 88% kế hoạch cả năm.

CTCP Chứng khoán SmartInvest (Mã: AAS) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu hoạt động đạt hơn 252 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng trưởng 140%, đạt mức 240 tỷ đồng và đóng góp hơn 95% trong tổng cơ cấu doanh thu. Trong đó, lãi bán các tài sản tài chính tăng mạnh từ 6,5 tỷ đồng trong quý III/2020 lên hơn 100 tỷ đồng, còn tiền thu từ cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính tăng từ 93 tỷ đồng lên 139 tỷ đồng.

Tuy vậy, các hoạt động kinh doanh khác của SmartInvest có phần kém tích cực hơn. Doanh thu từ môi giới chứng khoán chỉ đạt 6,1 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm hơn 27% chỉ còn 1,8 tỷ đồng.

Chứng khoán SmartInvest (AAS) báo lãi quý III gấp 6 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC AAS.

Điểm tích cực là chi phí hoạt động trong kỳ giảm hơn 26%, chủ yếu đến từ lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ giảm hơn 30 tỷ đồng, từ 102 tỷ đồng xuống còn 71,9 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, SmartInvest báo lãi trước thuế 170 tỷ đồng trong quý III, tăng gấp 6 lần so với kết quả thực hiện trong quý III/2020.

Nhờ kết quả khởi sắc trong quý III, công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 176 tỷ đồng và thực hiện 88% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu AAS đã tăng mạnh trong 2 phiên gần đây sau khi công bố kết quả kinh doanh khởi sắc. Đóng cửa phiên 15/10, mã này dừng lại ở 20.200 đồng/cp, tăng hơn 16% sau 2 phiên và tăng hơn 143% kể từ đầu năm.

Chứng khoán SmartInvest (AAS) báo lãi quý III gấp 6 lần so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu AAS trên thị trường kể từ đầu năm. (Nguồn: TradingView).

Thảo Bùi