Hàng hóa

So sánh tiền điện theo đơn giá cũ và mới

14:39 | 05/05/2019

Chia sẻ

Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 8,36% từ ngày 20/3/2019, nhưng nhiều hộ gia đình cho biết tiền điện phải trả trong tháng vừa qua cao hơn tháng trước từ 30 - 50%.
So sánh tiền điện theo đơn giá cũ và mới - Ảnh 1.