|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

SHB được NHNN chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng

16:11 | 12/08/2022
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SHB lên 26.674 tỷ đồng. Đồng thời, SHB sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022.

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ảnh: SHB).

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lên 26.674 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả phát hành đã được Ủy ban chứng khoán xác nhận trước đó; tương ứng với số cổ phiếu đã được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết bổ sung và đã đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng, dự kiến đứng trong TOP 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ.

Theo đó, SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình NHNN phương án tăng vốn điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm ba phần chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:20 với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 45,12 triệu cổ phiếu mới.

6 tháng đầu năm 2022, SHB đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 522.000 tỷ đồng, thực hiện 91,7% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn huy động đạt hơn 471.000 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 390.000 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều thực hiện 93% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thực hiện trên 50% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Phương Nga